Menu
MAS Brána do Českého ráje

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Aktivity v projektu MAP III

Realizované akce MAP II Semilsko:

 • 22. 3. 2022: Aktualizovaný RVP a ŠVP a nová informatika pro 1. stupeň ZŠ 
  workshop pro vedení škol, ICT koordinátory, ŠVP koordinátory, pedagogy 1. stupně, vyučující informatiky na 1. stupni
 • 11. 4. 2022: Závěrečné setkání pracovních skupin
  pro všechny členy pracovních skupin
 • 21.-23. 4. 2022: Klub ředitelů
  setkání ředitelů škol MAP Semilsko II
 • 27. 4. 2022: Závěrečné setkání Řídícího výboru MAP Semilsko II
  uzavření projektu MAP Semilsko II a představení projektu MAP III
 • 29. 9. a 13. 10. 2021: Den polytechniky pro školáky
  dílničky zaměřené na polytechniku pro ZŠ Slaná, ZŠ Košťálov, ZŠ Libštát, ZŠ Lomnice n. P.
 • 29. 9. 2021: Den polytechniky pro veřejnost (od 14:30 do 16:00 v prostorách SVČ Sluníčko Lomnice n. P.) 
  dílničky zaměřené na elektrotechniku, robotiku, pokusy atd. pro celé rodiny
 • 7.-9. 10. 2021: Klub ředitelů
  setkání ředitelů školských zařízení ORP Semily – sdílení zkušeností pod vedením lektorky Mgr. Mariky Kropíkové
 • 10.06.2021: Tisková konference a slavnostní křest regionální učebnice Můj domov

12. 1. 2021: Vytištěná regionální učebnice Můj domov dorazila z tiskárny! Symbolicky jsme ji pokřtili v kanceláři MAP. Určitě se máte na co těšit! Děkujeme autorům a všem spolupracovníkům, kteří se na tvorbě regionální učebnice podíleli.

Reportáž regionální televize RTM+ o učebnici Můj domov – http://www.rtmplus.cz/video/13383/skoly-na-lomnicku-a-semilsku-ziskaji-novou-ucebnici-o-regionu.html?fbclid=IwAR1olgMjhPt0PYoEidcBeyMhkHmZpsRN6YB7-3j9Mv0lXtwJBCMSb3x0Amg

 • 20.05.2021: Jak vést rodičovské schůzky bez dominance známek
  Webinář s Dr. Lidmilou Pekařovou pro pedagogy ZŠ
 • 28.04.2021: webinář Návrat (nejen) druhého stupně do školy
  Webinář s Mgr. Marikou Kropíkovou pro pedagogy ZŠ
 • 25.02.2021: webinář Dopady distančního vzdělávání na žáka, školní třídu a problémy žáků při návratu do prezenčního vzdělávání
  Webinář s Mgr. Marikou Kropíkovou pro pedagogy ZŠ
 • 15.02.2021: webinář Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb.
  Webinář s Mgr. Marikou Kropíkovou v rámci Klubu ředitelů
 • 04.02.2021: webinář Budeme mít školáka!
  Webinář s Dr. Lidmilou Pekařovou byl určen pro pedagogy a rodiče z území MAP II Semilsko.
 • 09.11.2020: Efektivní vedení týmů a učitelů v současném stavu školství – specifika doby a okolností
  Webinář pro Klub ředitelů s Mgr. M. Hubatkou

Akce realizované v rámci MAP II Semilsko v období 1.5.2018 – 30.9. 2020 (před spuštěním nových webových stránek MASBCR)

 • 24.09.2020: Jak přežít rok 2020/2021 – novinky ve školském zákoně
  Webinář pro Klub ředitelů
 • 07.05.2020: Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020 – nová vyhláška v praxi
  Webinář pro vedení škol (Klub ředitelů)
 • 03.04.2020: Chod školy v nouzovém režimu
  Webinář pro vedení škol (Klub ředitelů)
 • Akce na podporu čtenářské gramotnosti
  18. a 25.10.2019 – Dílny čtení pro I. st.
  03.10.2019 – Pohádky z parkoviště
  16., 17., 23.10.2019 – Obejmi mě prosím
  27.11.2019 – Beseda se spisovatelem R. Malým pro I. st., poté pro II. st.
  12., 13., 16.12.2019 – Pohádka s vůní cukroví
  11., 12.12.2019 – Světové Vánoce
  12.02.2020 – Dílna čtení – Nesuď knihu podle obalu
  13.02.2020 – Biblioterapie – četba k uzdravení
  20.02.2020 – Poezie – Poetická posilovna
  04., 06.03.2020 – Poezie – Hravé rýmovačky pro žáčky
  16.09.2020 – Čtenářské okénko
  21., 23.09.2020 – Slavnost Slabikáře
 • 24.02.2020: Čaj o páté s Duncanem Greenwoodem 
  Sdílení zkušeností, nápadů, postřehů, aktivity při hodinách AJ s D. Greenwoodem
 • 31.01.2020: Den pedagogických inspirací
  1. seminář: Jak nevyhořet v pedagogické profesi
  2. seminář: Vedení žáků k sebeovládání a odpovědnosti za vlastní chování nejen v situacích porušování pravidel
 • 25.11.2019: Reforma financování školství pro MŠ, poté pro ZŠ
  Novela zákona, reforma financování, výpočty, příklady
 • 14.-15.11.2019: Klub ředitelů: ředitelský trojboj
  Mezilidské vztahy na pracovišti, řízení, krizový management
 • 18.09.2019: Kázeň ve škole a školním prostředí
  Zaměřeno na kázeň a její vliv na možnost úspěšného vzdělávání
 • 01.10.2019: Formativní hodnocení žáků
  Pro pedagogy ZŠ – hodnocení a metody vedoucí ke zlepšování výsledků vzdělávání
 • 19.09.2019: Na kávičku do knihovny
  Podpora čtenářské gramotnosti na školách
 • 11.09.2019: Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každého žáka/dítě ve školách v území
  Seminář pro členy ŘV MAP Semilsko II
 • 10. a 11.09.2019: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
  Určeno asistentům pedagoga
 • 04., 05., 11., 12.09.2019: Výměna zkušeností pro rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání
  Workshop pro pedagogy, sdílení zkušeností, využívání podpůrných pomůcek
 • 27.04.2019: Na tábory s nápady, minikurz her a zážitkové pedagogiky
  Zaměřeno na zážitkovou pedagogiku, ochutnávka nejrůznější her
 • 26.04.2019: Agrese a agresivita aneb jak zvládnout agresi u dětí ve školním prostředí
  Seminář pro pedagogy ZŠ – rozbor konkrétních modelových situací
 • 25.04.2019: Historiáda
  Soutěž dějepisných týmů, odborná exkurze
 • 10, 17., 24.04. a 22.05.2019: Seminář pro rodiče s výukovými obtížemi
  Zaměřeno na rodiče žáků se SVP
 • 27.03.2019: Největší semilský rodák Dr. Fr. L. Rieger
  Přednáška spojená s výstavou – realizováno v rámci Klubu učitelů dějepisu a vlastivědy
 • 21.-23.03.2019: Terénní výuka vlastivědy a dějepisu v praxi
  Nové trendy v zážitkové pedagogice a nové pojetí školních exkurzí
 • 13.03.2019: Classroom Presentation Tool: seznamte se
  Seznámení s interaktivním materiálem pro AJ
 • 26.02.2019: Výstava učebnic a učebních pomůcek
  Výstava několika firem, které nabízí zajímavé učebnice a pomůcky školám
 • 01.02.2019: Barvičky a hedvábí
  V rámci Dne pedagogických inspirací pro pedagogy ZŠ
 • 01.02.2019: Podpůrná opatření na ZŠ
  V rámci Dne pedagogických inspirací pro pedagogy ZŠ
 • 24.-25.01.2019: Vědecký jarmark
  Jarmark je zaměřen na popularizaci vědy a techniky
 • 10.10.2018: Plíživá kontrarevoluce v Semilech 1968
  Přednáška spojená s návštěvou výstavy – realizováno Klubem učitelů dějepisu a vlastivědy
 • 27.2.2018: Vítězný únor 1948 na Semilsku
  Přednáška spojená s návštěvou výstavy – realizováno Klubem učitelů dějepisu a vlastivědy

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru