Menu
MAS Brána do Českého ráje

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Organizační struktura

Aktuální složení orgánů spolku, historie jejich složení.

Statutární orgán: předseda spolku (=předseda MAS)

Předseda MAS: Mgr. Josef Šimek, zastupující MIKROREGION TÁBOR
Místopředsedové: Mgr. Josef Cogan, zastupující město Nová Paka, Přemysl Šulc, zastupující ZEOS LOMNICE, a.s.

hlavní funkce předsedy

 • předseda spolku zastupuje spolek navenek, podepisuje dokumenty
 • svolává a řídí jednání rady
 • řídí práci kanceláře
 • v době své nepřítomnosti je v plném rozsahu zastupován místopředsedou

Valná hromada spolku (= Valná hromada MAS)

hlavní funkce valné hromady

 • nejvyšší orgán spolku
 • tvořena všemi členy spolku
 • určuje hlavní zaměření spolku
 • schvaluje koncepce a strategie spolku
 • volí a odvolává členy rady, kontrolního výboru a výběrové komise
 • rozhoduje o změně územní působnosti MAS
 • schvaluje stanovy spolku
 • schvaluje příspěvkový řád
 • schvaluje výsledek hospodaření, projednává výroční zprávy a návrhu rozpočtu MAS
 • rozhoduje o zrušení, spolku, sloučení, změně právního statutu
 • dohlíží na činnost sdružení a projednává koncepci činnosti sdružení
 • zodpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území MAS

Rada spolku (= Rada MAS) – výkonný orgán MAS

 • rozhodovací orgán spolku
 • řídí spolek mezi zasedáními valné hromady
 • vykonává funkci programového výboru v případě realizace SCLLD
 • svolává valnou hromadu
 • schvaluje vnitřní předpisy MAS
 • jmenuje manažera SCLLD
 • přijímá nové členy MAS
 • schvaluje výzvy spolku k podání žádosti o dotaci, schvaluje alokaci na jednotlivá opatření
 • schvaluje projekty k realizaci na základě návrhu výběrové komise
 • vymezuje zájmové skupiny
 • zřizuje dle potřeby komise (mimo výběrové komise)
 • přijímá nové členy
 • schvaluje rozpočet MAS
Člen Jméno zástupce Sektor Zájmová skupina
AGROCENTRUM JIZERAN a.s. David Pražák Soukromý – podnikatelský Environmentální       
Junák – Český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z.s. Ladislav Stuchlík Soukromý – neziskový Lidé a společnost
Liběna Hakenová Ing. Liběna Hakenová Soukromý – podnikatelský Ekonomická
Město Nová Paka Mgr. Josef Cogan Veřejný Veřejná správa
Mikroregion Pojizeří Milan Havlík Veřejný Společné aktivity obcí
„MIKROREGION TÁBOR“ Mgr. Josef Šimek Veřejný Společné aktivity obcí
Radomír Sedláček Radomír Sedláček Soukromý – podnikatelský Environmentální
Svazek obcí Brada Ing. Alena Macounová Veřejný Společné aktivity obcí
ZEOS LOMNICE a.s. Přemysl Šulc Soukromý – podnikatelský Ekonomická
Rada MAS
     

Výběrová komise

 • provádí hodnocení projektů podle schválených kritérií
 • sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty a dává návrh radě MAS k podpoře projektů
 • předsedou výběrové komise zvolen: Ing. Martin Mitlöhner
Výběrová komise
Člen Jméno zástupce Sektor Zájmová skupina
Lenka Malá Lenka Malá Soukromý – neziskový Veřejná správa
LSK Lomnice nad Popelkou Stanislav Dlouhý Soukromý – neziskový Lidé a společnost
Městys Mlázovice Tomáš Komárek Veřejný Veřejná správa
SPolek Bezdružic Mgr. Barora Murdychová Soukromý – neziskový Environmentální
Obec Lužany Ing. Martin Mitlöhner Veřejný Veřejná správa
Stanislav Doubek Stanislav Doubek Soukromý – neziskový Veřejná správa
Římskokatolická farnost Bozkov Krzysztof Mikuszewski Soukromý – neziskový Lidé a společnost
TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou Marie Kynčlová Soukromý – neziskový Lidé a společnost
Anna Macková, Josef Váchal a fotografové, z.s. Ing. Oldřich Haken Soukromý – neziskový Lidé a společnost

Kontrolní výbor

 • kolektivní kontrolní orgán
 • při realizaci programů LEADER plní funkce monitorovacího orgánu
 • projekdnává výroční zprávy o činnosti a hospodaření
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování
 • zodpovídá za monitoring a hodnocení strategických dokumentů MAS
 • předsedou kontrolního výboru byla zvolena: Hana Štěrbová
Kontrolní výbor
Člen Jméno zástupce sektor zájmová skupina
Městys Pecka Hana Štěrbová Veřejný Veřejná správa
Tělovýchovná jednota Sokol Lomnice nad Popelkou Ing. Lívia Wimmerová Soukromý – neziskový Enviromentální
SLAKO s. r.o. Jan Kobrle Soukromý – podnikatelský Ekonomická
TJ Benešov u Semil Dalibor Lampa Soukromý – neziskový Lidé a společnost
ZEPOS RS s.r.o. Roman Ševců Soukromý – podnikatelský Ekonomická

MAS

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru