Menu
MAS Brána do Českého ráje

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O projektu

Místní akční plán vzdělávání ORP Semily (MAP IV Semilsko)
MAS Brána do Českého ráje, z.s., je dle dohody v území realizátorem projektu „MAP IV Semilsko“ (MAP = místní akční plán). Projekt se zabývá rozvojem kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský. 

Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. V rámci projektu budou po dohodě s aktéry vzdělávání stanoveny priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území  ORP Semily na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Výstupem bude strategický dokument, který by měl pomoci zavést změny stanovené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do škol v řešeném území.

Spolupráce a komunikace vedení škol, zřizovatelů a dalších účastníků v oblasti školství pomůže školám spolupracovat a vzájemně se učit při vypracovávání plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve škole. Zpracovaný a schválený MAP je také předpokladem pro čerpání financí ze strukturálních fondů EU prostřednictvím IROP (investiční záměry do školských zařízení a záměry na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) a OP JAK (Šablony).

MAP Semilsko zahrnuje území  SO ORP Semily bez města Vysoké nad Jizerou, které vyslovilo zájem být součástí MAP Jilemnicko.

Projekty

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru