Menu
MAS Brána do Českého ráje

Výzva č. 7 Veřejná prostranství (otevřená)

Výzva č. 7 veřejná prostranství  2021 - 27

MAS Brána do Českého ráje jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 vyhlašuje výzvu  k předkládání žádostío podporu z IROP s názvem:

„MAS Brána do Českého ráje – IROP – veřejná prostranství"

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 28.6.2024 v 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 31.1.2025 v 10:00

Alokace na výzvu: 9 052 631,58 Kč (celkových způsobilých výdajů)

Podporované aktivity:

  • Revitalizce veřejných prostranství měst a obcí (podle § 34 zákona č.128/2000Sb,, o obcích)
     - např.: náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky
    • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství
    • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.
 

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 73  IROP https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/73vyzvairop

 

Záměr ve formátu *.pdf společně s přílohami je nutné podat prostřednictvím datové schránky MAS Brána do Českého ráje, z.s.: rip3mxm
Do předmětu zprávy uveďte „Projektový záměr do 7. výzvy IROP – veřejná prostranství“

 

07_výzva_IROP_VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 204.6 kB

07_vyzva_IROP_Priloha-c.-1 Kritéria administrativní kontroly.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 102.62 kB

07_vyzva_IROP_Priloha-c.-2 Kritéria věcného hodnocení.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 123.41 kB

07_vyzva_IROP_Priloha-c.-3 FORMULAR-ZAMERU.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 64.93 kB


Interní postupy IROP MAS BCR Typ: PDF dokument, Velikost: 354.56 kB
Vzor plné moci žadatele výzvy Typ: DOCX dokument, Velikost: 21.25 kB

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru