Menu
MAS Brána do Českého ráje

Výzva č. 2 OP TAK

MAS Brána do Českého ráje jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 vyhlašuje výzvu  k předkládání žádostío podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost  (= OP TAK) s názvem :

„MAS Brána do Českého ráje – 2. výzva _ OP TAK“

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 6.6.2024 ve 12:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 16.9.2024 ve 12:00

Alokace na výzvu: 2 329 237,54 Kč

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Aktivity:

  • Robotizace, automatizace, digitalizace
  • Web, cloud
  • Komunikační a identifikační Infrastruktura

Žadatel se musí řídit Obecnými a Specifickými pravidly ŘO OP TAK na adrese:

 

Záměr ve formátu *.pdf společně s přílohami je nutné podat prostřednictvím datové schránky MAS Brána do Českého ráje, z.s.: rip3mxm

02_výzva_OPTAK.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 189.46 kB

02_vyzva_OPTAK_Priloha-c.-1 Kritéria věcného hodnocení.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 123.21 kB

02_výzva_OPTAK_Priloha-c-2_Povinná osnova podnikatelskeh zameru.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 120.92 kB

02_vyzva_OPTAK_Priloha-c-3_IP_MASBCR.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 321.9 kB

02_vyzva_OPTAK_Priloha-c.-4 Kritéria administrativní kontroly.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 102.02 kB

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru