Menu
MAS Brána do Českého ráje

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Další komunitní aktivity

Výzva na komunitní akce v roce 2024 z projektu OPZ+

MAS Brána do Českého ráje, z.s. hodlá v roce 2024 finančně podpořit komunitní akce, které budou pořádány žadateli se sídlem na území MAS Brána do Českého ráje, z.s.. Komunitní akce budou finančně podpořeny v rámci projektu „Komunitní aktivity na území MAS“ číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000112 z Operačního programu Zaměstnanost plus. Cílem podpory je posílení činorodosti a účasti obyvatel a jejich zapojení do života v obci, regionu či komunitě. Výzva je koncipována jako průběžná, žadatelé můžou posílat žádosti v průběhu celého roku od data vyhlášení výzvy.

Podmínky:

 • Akce se uskuteční do 31.12.2024 organizací z území MAS.
 • Bude se jednat o komunitní akce, které vzejdou z činorodosti jednotlivých komunit: exkurze, výlety, besedy, odborné semináře, kurzy, komunitní projekty či osvětové činnosti.
 • Jeden subjekt může podat pouze jednu žádost. Žádost může být pouze na jednu akci.
 • Žadatel zašle podepsanou žádost o příspěvek na předepsaném formuláři v elektronické podobě na email karlova@masbcr.cz
 • Žadatel pověří jednu osobu ke koordinaci komunitní akce, s kterou bude podepsána DPP. Osoba bude v úzké spolupráci s pracovníky MAS a bude odpovědná za úspěšný průběh akce.
 • Žadatel zajistí fakturaci komunitní akce ve výši schváleného příspěvku, kde bude odběratelem MAS Brána do Českého ráje, z.s.
 • Žadatel se zaváže k formě publicity projektu MAS na akci.
 • Po ukončení akce zajistí žadatel/koordinátor akce na MAS stručnou zprávu z akce s přílohami (fotodokumentace (2–3 fotky), plakát s logem MAS a EU; prezenční listina dle vzoru).

Kritéria výběru:

 • velikost obce (přednost mají pořadatelé z obcí do 1 000 obyvatel)
 • charakter akce – upřednostněny akce, které vzešly z dlouhodobé činnosti a iniciativy místní komunity
 • spolupráce s dalšími subjekty
 • předpokládaná návštěvnost

Výše příspěvku bude činit:

 • exkurze, výlet – 300 Kč/osobu
 • beseda, odborný seminář, kurzy, komunitní aktivity, osvětová činnost – do 5 000 Kč.

Bližší informace poskytne:

Ing. Lucie Karlová – koordinátor Komunitních aktivit
tel: +420 728 874 903
e-mail: karlova@masbcr.cz

 


Projekty

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru