Menu
MAS Brána do Českého ráje

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Liberecký kraj

Logo libereckého krajeLiberecký kraj poskytuje každoročně z rozpočtu kraje finanční podporu místním akčním skupinám působícím v  území  Libereckého kraje. Rovněž poskytl návratnou finanční výpomoc na předfinancování nákladů MAS pro období 2009 – 2014  a pro nové plánovací období 2015 -2020.

Za tuto podporu moc děkujeme!

rok 2023

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/1187/2023, održela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 90 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu faktur za propagaci spolku MAS Brána do Českého ráje v rámci různých spolkových akcí pořádaných v území MAS v Libereckém kraji – celkem takto podpořeno 20 akcí v území částkou 4 500,- Kč  na akci.

rok 2022

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. 02-OLP/546/2022, održela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu faktur za propagaci spolku MAS Brána do Českého ráje v rámci různých spolkových akcí pořádaných v území MAS v Libereckém kraji – celkem takto podpořeno 18 akcí v území částkou 3 000 – 5 000,- Kč  na akci.

rok 2021

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/652/2021, održela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu faktur za propagaci spolku MAS Brána do Českého ráje v rámci různých spolkových akcí pořádaných v území MAS v Libereckém kraji – celkem takto podpořeno 11 akcí v území částkou 5 000,- Kč  na akci a dále podpořila tisk letáčku propagující přírodní areál dr.Karla Farského ve Škodějově částkou 8 500 Kč.

rok 2020

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/859/2020, která byla schválena Radou Libereckého kraje dne 7.4.2020 usnesením č.626/20/RK obdržela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu faktur za propagaci spolku MAS Brána do Českého ráje v rámci různých spolkových akcí pořádaných v území MAS v Libereckém kraji – celkem takto podpořeno 12 akcí v území částkou 5 000,- Kč  na akci.

rok 2019

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/662/2019, která byla schválena Radou Libereckého kraje dne 12.3.2019 usnesením č.523/19/RK obdržela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu faktur za propagaci spolku MAS Brána do Českého ráje v rámci různých spolkových akcí pořádaných v území MAS v Libereckém kraji – celkem takto podpořeno 11 akcí v území částkou 5 000,- Kč  na akci a na úhradu osobních nákladů zaměstnance spolku – DPP ve výši 8 750 Kč.

rok 2018

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/2069/2018, která byla schválena Radou Libereckého kraje dne 17.4.2018 usnesením č.719/18/RK obdržela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu části provozních nákládů spolku: úhrada části členského poplatku NS MAS, úhrada faktury za propagaci MAS na akci „Chovatelský den Syřenov 2018“, nákup 1 PC – notebook pro potřeby kanceláře MAS, úhrada části účetních služeb, úhrada osobních nákladů zaměstnanců spolku.

rok 2017

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/1121/2017, která byla schválena Radou Libereckého kraje dne 18.4.2017 usnesením č.661/17/RK obdržela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu části provozních nákládů spolku: úhrada členského poplatku NS MAS (10 000,-Kč), úhrada zákonného pojištění zaměstnanců spolku za rok 2017 (7 871,- Kč), nákup kancelářských potřeb (4 329,- Kč), nákup IT služeb (9 983,- Kč), nákup cenin (360,-Kč), úhrada osobních nákladů zaměstnanců spolku (DPP ve výši 26 282,- Kč včetně daně).

rok 2016

Smlouva s Libereckým krajem č. OLP/4687/2016 ze dne 1.11.2016  – účelová neinvestiční dotace na podporu projektu “ Podpora MAS Brána do Českého ráje“ – schváleno usnesenám Rady Libereckého kraje 1698/16/RK dne 4.10.2016. Výdaje možno realizovat od 1.7.2016 – 31.12.2016.
MAS dotaci využila na úhradu části provozních výdajů v celkové hodnotě 60 125 Kč ( úhrada účetních služeb – 5 %, úhrada telefoních poplatků, úhrada pronájmu kanceláře MAS v Libuni – 5 %, úhrada cestovného, úhrada poplatků, nákup 1 notebooku s příslušenstvím, úhrada IT služeb, úhrada osobních nákladů – 2 DPP zaměstnanců MAS, úhrada zákoného pojištění za zaměstnance).

Smlouva s Libereckým krajem č. OPL/3466/2015  ze dne 5.1.2016, neinvestiční dotace na „Podporu činnosti MAS Brána do Českého ráje“ ve výši 60 000 Kč. Výdaje možno realizovat od 1.7.2015 do 30.6.2016.
MAS dotaci využila na úhradu části režijních nákladů (úhrada mezd manažerky včetně odvodů) a na nákup jednoho PC – notebook s příslušenstvím (15 806,-).

rok 2015

Smlouva s Libereckým krajem a MAS Brána do Českého ráje č. OLP 1842/2015 ze dne 16.7.2015 – poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování nákladů projektu z ESI fondů ve výši 130 050 Kč.
MAS musí půjčku vrátit nejpozději do 30.6.2023.

rok 2014 – 2015

Smlouva s Libereckým krajem  č. OLP 1884/2014 ze dne 14.10.2014, neinvestiční dotace pro MAS Brána do Českého ráje ve výši 60 000 Kč.

– použito na režijní náklady MAS (mzdy, nákup software – antivirus)

rok 2012

Smlouva s Libereckým krajem č. OLP/2962/2011 ze dne 7.11.2011, podpora činnosti MAS Brána do Českého ráje ve výši 74 000 Kč.

– použito na úhradu nákladů spojených s tvorbou integrované strategie území MAS

rok 2009

Smlouva s Libereckým krajem č. OLP/3005/2009 ze dne 17.12.2009, podpora činnosti  MAS Brána do Českého ráje ve výši 90 000 Kč.

Smlouva s Libereckým krajem o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování nákladů projektu z |PRV v rámci opatření IV.1.1. Místní akční skupina č. 028/2013/2009 ze dne 17.12.2009 ve výši  300 000 Kč.
Půjčka byla Libereckému kraji vrácena v červnu 2015.

MAS

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru