Menu
MAS Brána do Českého ráje

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Královéhradecký kraj

Logo Královehradeckého kraje

Královéhradecký kraj poskytuje každoročně všem místním akčním skupinám v Královéhradeckém kraji účelovou finanční podporu. Tato dotace, umožňuje naší  MAS  bezproblémový chod, pokrytí neuznatelných výdajů projektů programu LEADER a propagaci MAS.

Za tuto podporu moc děkujeme!

rok 2023

V tomto roce jsme obdrželi z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 300 000  Kč.
Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
– úhrada osobních nákladů zaměstananců kanceláře MAS (část mzdových nákladů, odvodů) – 70 000 Kč
–  podpora společenských akcí a propagace MAS Brána do Českého ráje – 135 000 Kč
– úhrada členských poplatků – 25 000 Kč
– úhrada pojistného služebního auta na rok 2023 17 090 Kč
– úhrada reklamního polepu služ. auta (logo MAS, www) 11 132 Kč
– pořízení nůžkového stanu – 35 094 Kč

rok 2022

V tomto roce jsme obdrželi z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 300 000  Kč.
Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
– úhrada osobních nákladů zaměstananců kanceláře MAS (část mzdových nákladů, odvodů a cestovného) – 83 000 Kč
–  podpora společenských akcí a propagace MAS Brána do Českého ráje – 110 000 Kč
– úhrada členských poplatků – 25 000 Kč
– pořízení materiálu pro potřeby kanceláře MAS (mobilní telefon, softwarové vybavení, mikrovlná trouba, zimní kola pro sl. automobil MAS) – 41 300
– poradenské služby (právní služby a poradenství v oblasti energetiky  pro obce) – 20 400 Kč
– ostatní provozní a režijní náklady kanceláře MAS – 20 300 Kč

rok 2021

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Podpora činnosti MAS 2021“ ve výši 150 000 Kč – účelová neinvestiční dotace.
Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
– podpora společenských akcí a propagace MAS Brána do Českého ráje – 75 000 Kč
– pořízení propagačních předmětů MAS 43 870 Kč
– úhrada členských poplatků – 25 000 Kč
– ostatní provozní náklady kanceláře MAS – 6 130 Kč

rok 2020

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Podpora činnosti MAS 2020“ ve výši 150 000 Kč – účelová neinvestiční dotace.
Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
– podpora společenských akcí a propagace MAS Brána do Českého ráje – 60 000 Kč
– úhrada členských poplatků – 25 000 Kč
– provozní náklady kanceláře MAS – 65 000

rok 2019

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Podpora činnosti MAS 2019“ ve výši 150 000 Kč – účelová neinvestiční dotace.
Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
– podpora společenských akcí s publicitou MAS 93 000 Kč
– členské příspěvky NS MAS, krajskému sdružení MAS a poplatky 25 100 Kč
– spotřeba materiálu (AVG licence, tonery, kuchyňské potřeby) 15 287 Kč
– cestovné 9 031 Kč
– nájemné za kancelář MAS – část  3 600 Kč
– vedení účetnictví – část – 3 000 Kč
– úhrada odporných posudků projektů OPŽP – část 1 900 Kč.
Celkové výdaje MAS činily 150 918 Kč.

rok 2018

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.18RGI01-0018 ze dne 15.5.2018 – účelová neinvestiční dotace „Podpora činnosti MAS 2018“ ve výši 150 000 Kč.
Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
– podpora společenských veřejných akcí v území MAS (55 000,- Kč)
– podpora vzpomínkové jízdy historickým vlakem „Stříbrný šíp“ územím MAS (50 000,- Kč)
– cestovní náklady zaměstnanců spolku (11 501,- Kč)
– úhrada členského poplatku KS NS MAS (10 000,- Kč)
– úhrada části nájmu kanceláře MAS (2 600,- Kč)
– úhrada telefoních poplatků (2 105,40 Kč)
– úhrada kurzů a poplatků za vzdělávání a účast na VH NS MAS (11 042,- Kč)
– úhrada hostingových služeb a prací na webu (8 280,- Kč)
Celkové výdaje MAS činily 151 528,40 Kč.

rok 2017

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.17RGI01-0012 ze dne 13.6.2017 – účelová neinvestiční dotace „Podpora činnosti MAS 2017“ ve výši 150 000 Kč.
Dotace použita na úhradu administrativních nákladů MAS při přípravě a realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje: cestovní náklady pracovníků MAS, úhrada části nájemného, telefoních poplatků, členských poplatků  KS NS MAS, úhrada správních poplatků za certifikáty elektronických podpisů, nákup služeb (IT služby, účetnictví, vzdělávání členů MAS), nákup vybavení kanceláře MAS (1 PC, 1 dataprojektor s plátnem, kávovar), nákup vybavení pro podporu společenských akcí v regionu (15 ks pivních setů).
Celkové výdaje MAS 169 034,36 Kč.

rok 2016

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 16RG101-0014 ze dne 31.5.2016, výše dotace 150 000 Kč
Dotace použita:
– na úhradu neinvestičních výdajů:  část  telefoních poplatků za rok 2016,  za část účetních služeb  (5% za leden – červen), za část nájemného kanceláře v Libuni (5 % leden – srpen 2016), úhradu členských poplatků NS MAS a KS NS MAS KHK, úhrady poplatku za pořízení softwaru, poplatek za domenu a vedení www stránek, za pronájem prostor k jednání krajského sdružení MAS, za nákup 2 velkokapacitních stanů s transportními obaly pro propagaci MAS (celkem      90 098 Kč, z toho dotace 80 069 Kč)
– na úhradu části osobních a cestovních výdajů ve výši 77 931 Kč z toho dotace 69 931 Kč

rok 2015

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje RG/2015/41 ze dne 26.5.2015, výše dotace:  100 000 Kč

rok 2014

Smlouva s Královéhradeckým krajem  RRCR/2014/MAS02 ze dne 24.6.2014, výše dotace: 150 000 Kč
– použito na mzdy zaměstnanců, režijní náklady, nákup výpočetní techniky

rok 2013

Smlouva s Královéhradeckým krajem RRCR/2013/MAS12 ze dne 15.10.2013, výše dotace: 150 000 Kč
– použito na mzdy, režie, úhrada nákladů na ISRÚ, úhrada spoluúčasti projektu spolupráce

rok 2012

Smlouva s Královéhradeckým krajem RR/2012/056-MAS, výše dotace 140 000 Kč
– použito na režijní výdaje MAS (1/2 dotace) a na úhradu nákladů na tvorbu integrované strategie

rok 2011

Smlouva s Královéhradeckým krajem č. 11RRD09-0010 ze dne 8.11.2011, výše dotace 144 000 Kč
neinvestiční dotace na podporu projektu „Neseďme doma“ – podpora veřejných společenských akcích v regionu MAS na nichž byla MAS propagována, část na režijní výdaje MAS

rok 2010

Smlouva s Královéhradeckým krajem RRD092010/04 ze dne 6.10.2010, výše dotace 180 000 Kč
– použito na podporu propagačních akcí MAS, na režijní náklady MAS

MAS

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru