Menu
MAS Brána do Českého ráje

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Aktivity v projektu MAP III

Připravujeme:

 • podzim 2023 – polytechnický den pro ZŠ (ve spolupráci se SVČ Sluníčko Lomnice n. P.)
 • podzim 2023 – výjezdní setkání Klubu ředitelů

Proběhlo:

 • 22. května 2023 – 4. setkání pracovních skupin MAP Semilsko III
 • 17.05.2023 – Beseda s K. Z. Meixnerovou – Němcová, Havlíček
 • 16.05.2023 – Netradiční přednáška K. Z. Meixnerové – Rukopisy, Mácha, Tyl
 • 27.03.2023 – 3. setkání pracovních skupin MAP Semilsko III
 • 15.03.2023 – polytechnický den pro ZŠ (ve spolupráci se SVČ Sluníčko Lomnice n. P.)
 • 16.02.2023 – Literární beseda s Michaelou Fišarovou (knihovna Semily)
 • 16.02.2023 – Čítárna – příběh knihy Obraz Doriana Graye (knihovna Semily)
 • 13.02.2023 – Jaké je to být nevidomý s Markétou Vítkovou (knihovna Semily)
 • 16.01.2023 – Děti v digitálním světě – hra Městečko Kybernetov (knihovna Semily)
 • 07.11.2022 – 2. setkání pracovních skupin MAP Semilsko III
 • 03.10.2022 – 1. setkání pracovních skupin MAP Semilsko III
 • 18.05.2022 – 1. jednání Řídícího výboru MAP Semilsko III

Zprávy o průběhu projektu:

MAP Semilsko III pokračuje v podporování škol

Další projektové období v rámci Místního akčního plánu ve vzdělávání na území ORP Semily (MAP Semilsko III) podpoří mateřské a základní školy v letech 2022–2023. Budeme pokračovat v aktivitách spolupráce, například se semilskou knihovnou při podpoře čtenářské gramotnosti či se SVČ Sluníčko Lomnice n. P. při polytechnické výchově. V činnosti pokračuje také Řídící výbor, pracovní skupiny a Klub ředitelů. Pravidelně probíhá aktualizace investičních priorit, aby školy mohly žádat o finanční prostředky v nejrůznějších projektech.

Členové pracovních skupin již aktualizovali SWOT 3 analýzu a plánují aktivity v rámci území na podporu spolupráce. Za finanční podpory MAP Semilsko III jim byly nakoupeny didaktické pomůcky, které nyní využívají při výuce, a pro své kolegy na jaře 2023 připraví metodické listy, které budou přístupné na sdíleném cloudovém úložišti MAP. Při listopadovém setkání nás kolegyně ze základní a mateřské školy ve Slané seznámily s formativním hodnocením svých žáků (viz foto).

O dění v MAP Semilsko III informujeme na svých facebookových stránkách či webu MAS Brána do Českého ráje.

Petr Sádek

Manažer projektu MAP Semilsko III

5. 12. 2022

Aktivní učitelé podporovaní projektem MAP Semilsko III

V rámci pracovních skupin Místního akčního plánu ve vzdělávání na území ORP Semily (zkráceně MAP Semilsko III) pracuje šestnáct aktivních pedagogů. Zaměřují se na oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a na rovné příležitosti pro všechny žáky mateřských a základních škol. Pedagogové si při pravidelných setkání vyměňují své zkušenosti, sdílí nápady do výuky, seznamují se s novými trendy ve školství a poznávají prostředí škol v našem regionu. Stávají se lídry nejen ve svých školách, ale i v regionu.

Poslední zajímavou aktivitou se stala finanční podpora projektu MAP Semilsko III věnovaná každému členovi pracovní skupiny. Pedagogové si dle vlastního uvážení zakoupili pro svou školu didaktické pomůcky, které nyní aktivně využívají ve výuce. Na březnovém setkání jsme si pomůcky navzájem představili a přiblížili jejich využití ve školním prostředí. Byli jsme až překvapeni, jaká pestrá škála zajímavých pomůcek se nám sešla, a proto jsme připravili k těmto pomůckám metodické listy pro naše kolegy z regionu a zveřejnili je na sdíleném cloudovém úložišti MAP Semilsko.

Děkujeme všem členům za jejich aktivní práci pro pracovní skupiny.

Mgr. Petr Sádek, manažer projektu MAP Semilsko III

květen 2023

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru