Menu
MAS Brána do Českého ráje

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Provoz MAS z OPTP - v realizaci

„Podpora provozu MAS Brána do Českého ráje_1“
reg. číslo: cz.07.02.01/22_003/0000195

Logolink OPTP

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Operační program technická pomoc
Priorita: Podpora regionálních partnerů EU fondů
Název projektu: Podpora provozu MAS Brána do Českého ráje_1
Příjemce dotace: MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Projekt pomůže zajistit chod kanceláře MAS, která připravuje a realizuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje pro programovací období 2021-2027. Navazuje na předchozí projekty, které zajišťovaly řídící a administrativní schopnosti spolku pro období 2014 -2020.

Cílem projektu je pokračovat v nastaveném chodu kanceláře MAS a zajistit bezproblémovou realizaci SCLLD i v navazujícím období, zajišťovat dobrý servis uchazečům o dotace v rámci realizace strategie a zajistit všechny potřebné administrativní kroky k úspěšné realizaci jejich projektů a včas reagovat na potřeby území MAS případnými změnami.

Schválen k realizaci dne 8.4.2024

Realizace: 1.4.2023 – 30.9.2024

Rozpočet: celkové výdaje (= celkové způsobilé výdaje)  2 175 919,20 Kč, z  toho osobní náklady: 1 813 266 Kč, paušální sazba: 362 653,20 Kč
Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů – 2 067 123,24 Kč, z toho 65% příspěvek Unie, 30% p- říspěvek ze státního rozpočtu
Vlastní zdroje: 5 %  – 108 795, 96 Kč

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru