Menu
MAS Brána do Českého ráje

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Akce v rámci projektu

Pozvánka: NA TÁBORY S NÁPADY

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop určený především pro vedoucí dětských táborů. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka Typ: PDF dokument, Velikost: 514.82 kB 

Klub ředitelů školských zařízení ORP Semily

Výjezdní setkání Klubu ředitelů proběhlo 11.-12. května 2017 na Benecku. Pro ředitele MŠ a ZŠ z ORP Semily byl připraven v rámci projektu MAP Semilsko vzdělávací program. První část byla věnována Rizikovým místům ve školském zákoně v podání metodiků Krajského úřadu Libereckého kraje Luďka Tesarčíka a Evy Martínkové. Následoval Ředitelský trojboj. Lektor Miloslav Hubatka seznámil přítomné s moderním marketingem školy, spoluprací a komunikací školy s rodinou a vedením týmů ve škole (leadership). Setkání ze strany ředitelů škol bylo velmi kladně hodnoceno, a tak další výjezdní Klubu ředitelů připravujeme na podzim 2017.

Výjezdní setkání Klubu ředitelůVýjezdní setkání Klubu ředitelůVýjezdní setkání Klubu ředitelůVýjezdní setkání Klubu ředitelů

Gymnastika není OUT

Ve čtvrtek 13. dubna se uskutečnil seminář na téma Gymnastika není out. Zájem o něj projevili sami učitelé základních škol (především I. stupně) při zpětném hodnocení Dne pedagogických inspirací. Téměř dvě desítky účastníků si tak osvěžili své gymnastické znalosti, které doplnili o nové poznatky vycházející z  moderního pojetí gymnastiky, které zastává FIG (Světová gymnastická organizace). Lektorkou semináře byla Mgr. Eva Hložková, vyučující gymnastiky na VŠ, trenérka gymnastiky a absolventka lektorského gymnastického kurzu organizovaným FIG.

Spokojení a unavení účastníci ze semináře odcházeli s přáním, aby se v podzimních měsících uskutečnilo pokračování tohoto odborného setkání.

seminář na téma Gymnastika není outseminář na téma Gymnastika není outseminář na téma Gymnastika není outseminář na téma Gymnastika není out

Nabídka kvalifikačního studia METODIK PREVENCE

nabízíme  pro pedagody ZŠ  a MŠ v území ORP Semily možnost kvalifikačního  studia Metodik prevence. Toto studium organizuje MAS Otevřené Zahrady Jičínska v rámci projektu MAP v ORP Jičín a nabídla jej i okolním zpracovatelům místních akčních plánů vzdělávání.
Pokud by se našli v ORP Semily alespoň 2 zájemci o tuto kvalifikaci (ze dvou škol), bude možné uhradit kurzovné  z projektu MAP Semilsko (cca 16 000 Kč/ osobu).
Kurz má rozsah 250 hodin a z toho je 80 hodin prezenčně. Na prezenční výuce je povinná 80% účast. Kurz by začal od ledna 2017 a skončil by i se závěrečnou zkouškou do března 2018. Prezenčně by výuka nejspíše proběhla v Mladé Boleslavi (celkem 5x za kurz pátek a sobota 9 – 17h a jeden týden pět dní po sobě o letních prázdninách 2017 v pracovních dnech 9-17h).

Jde o studium k výkonu specializovaných činností podle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č.317/2005 Sb. v platném znění. Obsah studia je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT.
Vhodné bude zejména pro ty, kteří se  jsou, nebo se připravují na pozici  školního metodika prevence.

Informace a přihlášky: ing. Alena Klacková, 606 618 112, e-mail: masbcr@seznam.cz
Termín přihlášek: do 10.11.2016

Den pedagogických inspirací

Akce pro pedagogy základních škol pořádaná v rámci projektu MAP Semilsko.

termín: pátek 3. února 2017 od 8:00

místo: Základní škola T.G.Masaryka v Lomnici nad Popelkou

Tuto akci jsme si dovolili připravit s několika cíli. Tím prvním je možnost vzájemného setkání pedagogů z území ORP Semily, navázání nových kontaktů a výměna zkušeností. Tím druhým pak představení vybraných aktivit, které mohou výrazně přispět ke zlepšení pedagogického procesu a jeho zatraktivnění. Program je rozdělen na část pro ředitele škol a jejich zástupce a na část pro pedagogy. Workshopy a semináře jsou většinou zaměřeny prakticky, a tak si účastníci budou moci některé aktivity sami vyzkoušet. Neberte však naši nabídku jako plnohodnotné školení. Při pohledu na jejich časovou dotaci je patrné, že se jedná spíše o ochutnávku a představení toho, co je možné a čemu se můžete Vy a Vaši kolegové věnovat a nadále se rozvíjet.
Všechny potřebné informace naleznete v programové brožuře.

Celá akce je pro účastníky zdarma, proběhne v rámci projektu MAP Semilsko, který je hrazen z OP VVV.

Programová brožura Typ: PDF dokument, Velikost: 2.56 MB

Přihláška na akci Typ: PDF dokument, Velikost: 99.35 kB – přihlásit se je možné do 9.prosince 2016

Případné dotazy:

Mgr. Petr Sádek: 606 065 038, e- mail: petrsadek26@gmail.com (přítomen po 14.11.2016)

Mgr. Lenka Morávková: 737 779 244

logo eu a mšmt

DEN PEDAGOGICKÝCH INSPIRACÍ v Lomnici nad Popelkou je za námi!

Na pátek 3. února připadly v letošním roce pololetní prázdniny. V tento den obvykle školy zejí prázdnotou. Žáci a učitelé odpočívají po uplynulém pololetí. Pro více jak stovku učitelů z ORP Semily tomu letos ale tak nebylo, protože se sjeli do budovy Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou na akci Den pedagogických inspirací. Ta se uskutečnila v rámci právě probíhajícího projektu „Místní akční plán ve vzdělávání na území ORP Semily” (MAP Semilsko), jehož realizátorem je Místní akční skupina Brána do Českého ráje.
Nápad na uspořádání této akce se zrodil v mysli realizačního týmu v podzimních měsících. Cílem bylo nejen poskytnout učitelům ochutnávku nových metod a nápadů, které by mohli aplikovat ve své praxi, ale také uspořádat akci, během níž by se učitelé mezi sebou mohli poznat, vyměnit si své názory a zkušenosti s nadějí na rozvoj další spolupráce. Díky spolupráci se dvěma významnými partnery – společností AV Media a Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci, se podařilo připravit 16 seminářů či workshopů, ze kterých si přítomní mohli vybrat. Pedagogové rozšiřovali své znalosti a dovednosti při workshopech Čtenářská gramotnost s využitím digitálních technologií pro I. a II. stupeň, Matematická gramotnost s využitím digitálních technologií pro I. a II. stupeň, Inovativní metody v cizích jazycích pro I. a II. stupeň, Náprava specifických poruch učení pro I. a II. stupeň, Matematika hravě pro I. a II. stupeň, Netradiční hry pro I. a II. stupeň, Nebojme se mapy pro I. a II. stupeň, Hudební výchova napříč předměty I. stupně a Aktivizační metody v naukových předmětech II. stupně. Speciálně pro ředitele škol a jejich zástupce byl připraven seminář zabývající se problematikou řízení školy s panem Miloslavem Hubatkou. Bohužel pro onemocnění lektora se neuskutečnil, nicméně ředitelé se semináře mohou zúčastnit v jarních měsících.
Akce tohoto rozměru a charakteru neunikla pozornosti radního Libereckého kraje pro školství Mgr. Petra Tulpy, který ji přijel osobně zahájit. Nejenže vyzdvihl velký zájem učitelů o akci v den prázdnin, ale při důkladné prohlídce školy spolu se starostou města Lomnice nad Popelkou Mgr. Josefem Šimkem a předsedkyní MAS Brána do Českého ráje paní Helenou Červovou také zavzpomínal na své dlouholeté působení učitele a ředitele gymnázia.
Z reakcí účastníků můžeme usuzovat, že akce splnila svůj účel. Učitelé si rozšířili své obzory o nové poznatky a o pauzách stihli probrat mnoho aktuálních témat se svými kolegy z jiných škol. Na základě setkání ředitelů dojde ke vzniku dobrovolného „Diskuzního klubu ředitelů škol a jejich zástupců”, který umožní výměnu a sdílení zkušeností a poskytne prostor pro další profesní rozvoj zúčastněných.
Poděkování patří nejen partnerům, díky kterým se podařilo zajistit odborné lektory, ale také vedení a zaměstnancům Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou, bez jejichž pomoci by se akce nemohla uskutečnit.
Pevně věřím, že Den pedagogických inspirací je startem nové etapy spolupráce mezi základními školami na Semilsku.

Petr Sádek, hlavní manažer projektu MAP Semilsko

Akce - Den pedagogických inspirací. Akce - Den pedagogických inspirací. Akce - Den pedagogických inspirací.

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru