Menu
MAS Brána do Českého ráje

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MAP Semilsko

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ ORP SEMILY

Projekt MAP Semilsko je hrazen z OP VVV  – reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000685.


MAS Brána do Českého ráje, z.s., je dle dohody v území realizátorem projektu „MAP Semilsko“ (MAP = místní akční plán). Projekt se zabývá rozvojem kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. V rámci projektu budou po dohodě s aktéry vzdělávání stanoveny priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území  ORP Semily na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Výstupem bude strategický dokument, který by měl pomoci zavést změny stanovené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do škol v řešeném území. Vedle strategického dokumentu  vznikne i platforma pro vzájemnou komunikaci a předávání si zkušeností všech aktérů vzdělávání. Spolupráce a komunikace vedení škol, zřizovatelů a dalších účastníků v oblasti školství pomůže školám spolupracovat a vzájemně se učit při vypracovávání plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve škole. Zpracovaný a schválený MAP je také předpokladem pro čerpání financí ze strukturálních fondů EU prostřednictvím IROP (investiční záměry do školských zařízení a záměry na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) a OP VVV (projekty do vzdělávání).

MAP Semilsko zahrnuje území  SO ORP Semily bez města Vysoké nad Jizerou, které vyslovilo zájem být součástí MAP Jilemnicko. Území ORP byla pro MAPy preferována ze strany MŠMT. V řešeném území se zapojily do projektu  MAP Semilsko všechny MŠ a ZŠ. Řešené území schválila dne 4.11.2015 Regionální stálá konference Libereckého kraje

Ostaní území  (jiná ORP) v působnost MAS Brána do Českého ráje zpracovávají:
ORP Turnov – MAP Turnovsko – Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
ORP Jičín – MAP vzdělávání ORP Jičín   – Otevřené zahrady Jičínska, z.s.
ORP Nová Paka – MAP Novopacko – Dobrovolný svazek obcí Novopacko
ORP Dvůr Králové nad Labem (obec Borovnice) – MAP ORP Dvůr Králové nad Labem – MAS Královédvorsko

Mapka území MAS Brána do Českého ráje s vyznačením jednotlivých místních akčních plánů

Mapka území MAS Brána do Českého ráje s vyznačením jednotlivých místních akčních plánů

Řídící výbor MAP

 • Josef Šimek, zástupce zřizovatele, starosta Lomnice nad Popelkou, předseda mikroregionu Tábor
 • Tomáš Sábl, zástupce zřizovatele, 1. místostarosta města Semily
 • Dalibor Lampa, zástupce zřizovatele, starosta obce Benešov u Semil, předseda mikroregionu Pojizeří
 • Jana Kašparová, zástupce vedení  ZŠ a MŠ, ředitelka ZŠ a MŠ Jesenný
 • Lenka Kvintusová, zástupce MAS Achát
 • Alena Klacková, zástupce MAS Brána do Českého ráje
 •  Kateřina Šromová, zástupce odboru školství města Semily
 • Jaromíra Zajícová, zástupce vedení ZŠ a MŠ, ředitelka ZŠ a MŠ Slaná
 • Věra Bártová, zástupce volnočasového zařízení, ředitelka SVČ Lomnice nad Popelkou
 • Jana Šidlichovská, zástupce speciální ZŠ, ředitelka ZŠ a ZŠ speciální Lomnice n. P.
 • Lenka Morávková, zástupce rodičů
 • Markéta Leníková, zástupce KAP Libereckého kraje
 • Kateřina Krejčová, zástupce ZŠ, zástupce ředitele ZŠ Libštát
 • Hana Vavřenová, zástupce ředitele ZŠ F.L.Riegra Semily
 • Tomáš Jech, zástupce neformálního vzdělávání, zástupce vedoucího střediska Varta, Skauti Semily
 • Jiřina Beránková, zástupce volnočasového vzdělávání, učitelka ZUŠ Semily
 • Alena Ženatá, zástupce ZŠ, ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Lomnice n. P.
 • Jarmila Stránská, zástupce MŠ, učitelka MŠ Luční, Semily 

Předseda Řídícího výboru: Mgr. Josef Šimek, starosta města Lomnice nad Popelkou

Harmonogram projektu:
přípravné období: 09/2015 – 04/2016
vlastní realizace: 05/2016 – 04/2018

Možnost zapojení aktérů vzdělávání a veřejnosti do projektu MAP Semilsko

1. Prostřednictvím  pracovních skupin (předpoklad cca 5-6 pracovních skupin pro jednotlivá témata vzdělávání, na kterých se shodne Řídící výbor MAP)

Požadavek: aktivní učitelé, pedagogičtí pracovníci, aktivní rodiče a další aktéři, kteří pracují s dětmi, mají zkušenosti se vzděláváním v rámci MŠ, ZŠ  nebo zájmovým a neformálním vzděláváním. Účast na jednání pracovních skupin bude honorované.

2. Prostřednictvím Řídícího výboru MAP, který bude hlavním schvalovacím orgánem v rámci projektu MAP Semilsko a také základem platformy spolupráce aktérů vzdělávání v území.

Požadavky: zástupci zřizovatelů škol, zástupci škol, aktivní účitelé, vychovatelé, zástupci organizací neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání

Pokud se chcete stát členem pracovních skupin nebo členem Řídícího výboru napište nám na: sadek@masbcr.cz

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru