Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

 

Pořízení štěpkovacího zařízení

Žadatel: ZEOS LOMNICE a.s.
Návaznost na fichy: Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků
Místo realizace: k.ú. Nová Ves nad Popelkou – areál zemědělské výroby – p.č. 1533/7
Předmět projektu: nákup štěpkovače poháněného vývodovým hřídelem traktoru, štěpka
z odpadní nebo cíleně pěstované biomasy bude sloužit k vytápění
provozních objektů žadatele
Realizace: jaro 2010
Rozpočet: celkové výdaje: 404 600,- Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: 340 000,- Kč
Schválená dotace: 169 995,- Kč
% dotace ze ZV: 50%
Fotogalerie:

 

„Rekonstrukce skladu na siláž v Roškopově“

Žadatel: AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.
Návaznost na fichy: Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků
Místo realizace: k.ú. Roškopov, st. p. č. 148
Předmět projektu: rekonstrukce betonového polozapuštěného silážního žlabu (9,5 x 50 m)
odbourání narušeného dna, položení nových drenáží a kanalizačních trubek,
vyztužení dna kamenivem, položení nového betonu s vyztuženou svařovanou
sítí z tažených drátů 
Realizace: léto 2011
Celkové výdaje v Kč: plán 719 538    skutečnost 823 719
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 599 615    skutečnost 823 719
Výše dotace v Kč: plán 299 807    skutečnost 299 807

 

Technologie míchání

Žadatel: ZEOS LOMNICE a.s.
Návaznost na fichy: Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků
Místo realizace: k.ú. Nová Ves nad Popelkou – areál ŽV, jímka u velkokapacitního teletníku
Předmět projektu: nákup a instalace míchadel do jímky na kejdu k její homogenizaci a
snadnějšímu využití jako hnojiva
Realizace: léto 2011
Rozpočet: celkové výdaje: 582 000,- Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: 485 000,- Kč
Schválená dotace: 242 500,- Kč
% dotace ze ZV: 90 %
fotogalerie:              

 

„Nové lisování sena a slámy“

Žadatel: Radomír Sedláček
Návaznost na fichy: Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků
Místo realizace: Nová Paka – Valdov
Předmět projektu: nákup závěsného lisu na seno a slámu pro potřeby zemědělské farmy
Realizace: květen- červenec 2012
Celkové výdaje v Kč: plán 840 000      skutečnost 837 600
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 700 000      skutečnost 698 000
Výše dotace v Kč: plán 350 000      skutečnost 349 000
Fotogalerie

 

"Pastevní areál ve Staňkově"

Žadatel: Hana Šulcová
Návaznost na fichy: Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků
Místo realizace: k.ú. Staňkov u Pecky
Předmět projektu: elektrické oplocení pastevního areálu, krmící klec, manipulační ohrada a přístřešek pro skot
Realizace: 09 2012 - 03 2013
Celkové výdaje: plán: 205 242,- Kč    skutečnost: 219 482 Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: plán: 171 035- Kč     skutečnost: 171 035 Kč
Schválená dotace: plán:   85 517,- Kč    skutečnost:    85 517 Kč
% dotace ze ZV: 50%
Fotogalerie:

 

"Nákup techniky na údržbu krajiny"

Žadatel: Z E P O  BĚLOHRADa.s.
Návaznost na fichy: Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků
Místo realizace: k.ú. Dolní Nová Ves  – středisko mechanizace
Předmět projektu: nákup mulčovače s výkyvným ramenem pro údžbu travnatých ploch, především okrajů pozemků a hůře dostupných ploch
Realizace: podzim 2012
celkové výdaje: plán: 210 000,- Kč      skutečnost:  192 701 Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: plán: 175 000,- Kč      skutečnost    160 584 Kč
Schválená dotace: plán     70 000,- Kč      skutečnost     64 233 Kč
% dotace ze ZV: 40%
Fotogalerie:

 

"Technologie čerpání kejdy"

Žadatel: ZEOS LOMNICE a.s.
Návaznost na fichy: Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků
Místo realizace: k.ú. Nová Ves nad Popelkou, Syřenov – střediska ŽV
Předmět projektu: nákup a instalace 4 vertikálních šerpadel do 2 jímek na kejdu
Realizace: léto  2013
celkové výdaje: plán: 590 400,- Kč      skutečnost:  595 320 Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: plán: 492 000,- Kč      skutečnost    492 000 Kč
Schválená dotace: plán:  246 000,- Kč      skutečnost   246 000 Kč
% dotace ze ZV: 50%
Fotogalerie:  

 

"Nákup nakladače pro ŽV"

Žadatel: Z E P O  BĚLOHRAD a.s.
Návaznost na fichy: Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků
Místo realizace: k.ú. Dolní Nová Ves  – středisko ŽV
Předmět projektu: nákup samojízdného manipulátoru s výkyvným ramenem a adaptérem s lopatou a vykusovačem siláže
Realizace: léto  2013
celkové výdaje: plán: 1 694 000,- Kč      skutečnost:  1 516 856 Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: plán:   800 000,- Kč      skutečnost        800 000 Kč
Schválená dotace: plán:   320 000,- Kč      skutečnost        320 000 Kč
% dotace ze ZV: 40%
Fotogalerie:

 

"Zastýlací vůz do živočišné výroby"

Žadatel: ZEOS LOMNICE a.s.
Návaznost na fichy: Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků
Místo realizace: k.ú. Rváčov  – středisko ŽV
Předmět projektu: nákup tažného zastýlacího vozu  pro ŽV
Realizace: podzim  2013
celkové výdaje: plán:  602 580,- Kč      skutečnost:      516 856 Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: plán:  498 000,- Kč      skutečnost        800 000 Kč
Schválená dotace: plán:  249 000,- Kč      skutečnost        320 000 Kč
% dotace ze ZV: 50%
Fotogalerie:  

 

"Nákup nakladače"

Žadatel: Hana Šulcová
Návaznost na fichy: Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků
Místo realizace: k.ú. Staňkov u Pecky
Předmět projektu: nákup univerzálního samojízdného nakladače s teleskopickým ramenem, kleštěmi na balíky, kydacími vidlemi a lopatou
Realizace: léto  2013
celkové výdaje: plán:  768 350,- Kč      skutečnost:      794 970 Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: plán:  635 000,- Kč      skutečnost       635 000 Kč
Schválená dotace: plán:  285 750,- Kč      skutečnost        285 750 Kč
% dotace ze ZV: 45 %
Fotogalerie:  

 

"Nová technologie dojení"

Žadatel: Roman Klouza
Návaznost na fichy: Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků
Místo realizace: k.ú. Staňkov u Pecky
Předmět projektu: pořízení a montáž stacionární rybinové dojírny s 2 x 6 stáním pro skot
Realizace: podzim  2013
celkové výdaje: plán:  968 000,- Kč      skutečnost:      800 000 Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: plán:  800 000,- Kč      skutečnost       800 000  Kč
Schválená dotace: plán: 384 000,- Kč      skutečnost        384 000 Kč
% dotace ze ZV: 48 %
Fotogalerie:

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz