Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

 

Opravy zpevněných ploch u kostela – II.etapa

Žadatel: Obec Lužany
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: k.ú. Lužany – veřejné prostranství před kostelem p.p. 229
Předmět projektu: nová zpevněná plocha před kostelem – nový kryt- pískovcová dlažba ,
vysazení nového živého plotu, nákup travní sekačky
Realizace: podzim 2010
Rozpočet: celkové výdaje: 717 099,- Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: 590 489,01,- Kč
Schválená dotace: 531 440,- Kč
% dotace ze ZV: 90 %
Fotogalerie:     

 

Obnova komunikací a tech. infrastruktury a výsadba veřejné zeleně

Žadatel: „MIKROREGION TÁBOR“
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: k.ú. Železnice – náměstí Svobody p.č. 1246/1 (výsadba růží)
k.ú. Chlum u Tábora (obnova místní komunikace)
k.ú. Nová Ves nad Popelkou (obnova místní komunikace, lavičky,
osvětlení, rozhlas, mulčovač)
Předmět projektu: Obnova místních komunikací v délce 495 bm, výměna 3 ks osvětlení,
doplnění 5 sestav přijímacích hlásičů bezdrátového rozhlasu, nová zeleň
– 50 ks růží, 2 ks nových laviček, nákup 1 ks mulčovače
Realizace: květen – červenec 2010
Rozpočet: celkové výdaje: 1 665 732,- Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: 965 532,- Kč
Schválená dotace: 868 978,- Kč
Fotogalerie:            

 

Oprava veřejného prostranství v obci Vidochov

Žadatel: Obec Vidochov
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: k.ú. Vidochov – veřejné prostranství před obecním úřadem
Předmět projektu: úprava prostranství před obecním úřadem, nová opěrná zeď, nové
schodiště k obecnímu úřadu, nákup křovinořezu, 1 ks lavičky, informační tabule, parkové
úpravy: založení trávníku a výsadba 12 ks keřů
Realizace: jaro – léto 2011
Rozpočet: celkové výdaje: 658 191,- Kč
Způsobilé výdaje pro dotaci: 527 384,- Kč
Schválená dotace: 421 907,- Kč
% dotace ze ZV: 90 %
fotogalerie:           

 

„Informace včas a všude“

Žadatel: Obec Libuň
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: Libuň (obecní úřad), k.ú.: Libuň (včetně místních částí Svatý Petr,
Šidloby), Libunec, Březka, Jivany
Předmět projektu: instalace varovného informačního systému (bezdrátové,
radiokomunikačního zařízení) v nejširších lokalitách obce Libuň (1
vysílací zařízení a řídící pracoviště na obecním úřadě, 36 hlásičů s 97
reproduktorů)
Realizace:  
Celkové výdaje v Kč: plán 957 960    skutečnost 703 540
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 798 300    skutečnost 586 283
Výše dotace v Kč: plán 638 640    skutečnost 469 026

 

„Výstavba autobusové zastávky včetně úpravy okolních ploch“

Žadatel: Město Lázně Bělohrad
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: Lázně Bělohrad – Horní Nová Ves
Předmět projektu: výstavba nové autobusové zastávky a oprava chodníku
Realizace: podzim  2012
Celkové výdaje v Kč: plán 287 058      skutečnost 287 058
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 139 215      skutečnost 139 215
Výše dotace v Kč: plán 92 856        skutečnost  92 856
Fotogalerie   

 

„Nákup techniky na údržbu zeleně“

Žadatel: obec Holín
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: Holín
Předmět projektu: nákup zahradního traktoru pro údržbu travních ploch obce
Realizace: jaro  2012
Celkové výdaje v Kč: plán 129 000      skutečnost 129 000
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 107 500      skutečnost 107 500
Výše dotace v Kč: plán 96 750        skutečnost  96 750
Fotogalerie

 

„Zajištění plynulé dopravy na průjezdu Novou Pakou“

Žadatel: Město Nová Paka
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: Nová Paka, Nová Paka - Kumburský Újezd, Nová Paka –Vrchovina
Předmět projektu: nákup a instalace 3 ks informativních měřičů rychlosti motorových
vozidel
Realizace: červen-červenec 2012
Celkové výdaje v Kč: plán 252 000      skutečnost 270 424
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 210 000      skutečnost 210 000
Výše dotace v Kč: plán 168 000      skutečnost 168 000

 

„Úprava veřejného prostoru na Žlábku a obnova místních
komunikací“

Žadatel: obec Tatobity
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: Tatobity, Tatobity –Žlábek
Předmět projektu: obnova 2 místních komunikací, obnova veřejného prostranství včetně
výsadby keřů, nákup zahradního traktoru
Realizace: podzim 2012
Celkové výdaje v Kč: plán 874 704      skutečnost 934 248
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 728 920      skutečnost 728 920
Výše dotace v Kč: plán 648 738      skutečnost 648 738
Fotogalerie

A

„Oprava komunikací, oprava zdí a výsadba okrasných dřevin na
hřbitově a nákup křovinořezu“

Žadatel: obec Úbislavice
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: Úbislavice, Stav
Předmět projektu: oprava dvou místních komunikací v Úbislavicích a ve Stavu, oprava
hřbitovní zdi a oplocení hřbitova, výsadba okrasných dřevin, nová
vyvážecí jáma u hřbitova a nákup křovinořezu
Realizace: podzim 2012
Celkové výdaje v Kč: plán 769 704      skutečnost 612 668
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 641 420      skutečnost 510 556
Výše dotace v Kč: plán 513 136       skutečnost 408 444
Fotogalerie

A

„Obnova hřbitovní zdi“

Žadatel: Město Nová Paka
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: Nová Paka
Předmět projektu: obnova části hřbitovní zdi v délce 67 m včetně osvětlení
Realizace: podzim/zima 2012
Celkové výdaje v Kč: plán 1 793 242      skutečnost 1 793 242
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 600 000         skutečnost 600 000
Výše dotace v Kč: plán 480 000         skutečnost  480 000

 

„Veřejné osvětlení Pařezská Lhota“

Žadatel: obec Holín
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: Holín – Pařezská Lhota
Předmět projektu: nové veřejné osvětlení v části Pařezská Lhota (4 stožáry a svítidla)
Realizace: podzim  2012
Celkové výdaje v Kč: plán 228 221      skutečnost 234 911
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 190 184      skutečnost 190 184
Výše dotace v Kč: plán 171 165      skutečnost 171 165

 

„Zpevněná plocha u hřbitova“

Žadatel: obec Bradlecká Lhota
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: k.ú. Bradlecká Lhota
Předmět projektu: výstavba zpevněné plochy - parkoviště u hřbitova (150 m2)
Realizace: 09  2012 - 02 2013
Celkové výdaje v Kč: plán 228 000      skutečnost 176 472
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 190 000      skutečnost 147 030
Výše dotace v Kč: plán 171 000       skutečnost 132 237
Fotogalerie

 

„Obnova místní komunikace Rváčov -Černá“

Žadatel: město Lomnice nad Popelkou
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: k.ú. Rváčov
Předmět projektu: obnova vozovky v délce 285 m včetně odvodnění
Realizace: podzim 2013
Celkové výdaje v Kč: plán 844 356      skutečnost  646 000
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 484 400      skutečnost  484 400
Výše dotace v Kč: plán 387 520       skutečnost 387 520
Fotogalerie

 

„Oprava zdi u hřbitova“

Žadatel: obec Libuň
Návaznost na fichy: Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Místo realizace: k.ú. Libuň
Předmět projektu: obnova vozovky v délce 285 m včetně odvodnění
Realizace: podzim 2014
Celkové výdaje v Kč: plán 489 384      skutečnost  489 990
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 407 820      skutečnost  404 950
Výše dotace v Kč: plán 326 256       skutečnost 323 960
Fotogalerie  

a

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz