Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

 

„Obnova soch Novopacko II“

Žadatel: Novopacko
Návaznost na fichy: Fiche č. 5 – Občanské vybavení a služby
Místo realizace: k.ú. Nová Paka ( na hřbitově, p.č. 1895), k.ú. Česká Proseč (p.č. 59),
k.ú. Stará Paka (k.ú. 1060/4), k.ú. Pecka (p.č. 1035/1)
Předmět projektu: restaurace 4 místních památek: Centrálního kříže na městském hřbitově
v Nové Pace, kamenný kříž v městycu Pecka, sochy P. Marie-Immaculaty
u hřbitovní zdi ve Staré Pace, Sloup nejsvětější trojice v České Proseči.
Realizace:  
Celkové výdaje v Kč: plán 506 030    skutečnost 695 813
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 488 475    skutečnost 571 505
Výše dotace v Kč: plán 405 434    skutečnost 405 434

 

„Oprava kapličky“

Žadatel: město Lomnice nad Popelkou
Návaznost na fichy: Fiche č. 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Místo realizace: k.ú. Lomnice nad Popelkou, Jičínská ulice, stav. p. č. 150
Předmět projektu: celková oprava značně devastované kapličky (zdivo, vnitřní a vnější
omítky, střecha, podlaha, nové dveře a okna), úprava okolí
Realizace: podzim 2011
Celkové výdaje v Kč: plán 394 503      skutečnost 345 215
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 329 819      skutečnost 288 746
Výše dotace v Kč: plán 280 346      skutečnost  245 434
Fotogalerie   

 

„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v kapličce v Brtvi“

Žadatel: město Lázně Bělohrad
Návaznost na fichy: Fiche č. 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Místo realizace: k.ú. Brtev, parcela 115/1
Předmět projektu: restaurace sochy včetně podstavce, která je vedena v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR
Socha je jednou z mála dochovaných prací místního sochaře Jana
Suchardy st., kterou dokončil jeho syn Jan Sucharda. Je umístěna
v drobné sakrální klasicistní kapličce na okraji obce Brtev – místní část
města Bělohrad (nachází se na naučné stezce „Po stopách K.V.Raise“.
Realizace: podzim - zima 2011
Celkové výdaje v Kč: plán 196 600      skutečnost 196 600
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 178 000      skutečnost 178 000
Výše dotace v Kč: plán 142 400      skutečnost  142 400

 

„Restaurování Památníku padlých v I. světové válce“

Žadatel: obec Dřevěnice
Návaznost na fichy: Fiche č. 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Místo realizace: k.ú. Dřevěnice, parcela PK 436/3
Předmět projektu: restaurace památníků proběhla v etapách:
1. rozebrání kamenného díla, lokální konsolidace a povrchové čištění (mokrou
cestou) tak, aby nedošlo k destrukci kamenného materiálu
2. konsolidace, plastická rekonstrukce (doplnění, vytmelení a vyspárování
díla) a barevná retuš
3. osazení díla zpět na nově revitalizovaný základ, hydrofobizace díla
Realizace: podzim  2011
Celkové výdaje v Kč: plán 278 000      skutečnost 278 000
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 278 000      skutečnost 278 000
Výše dotace v Kč: plán 245 344      skutečnost  245 344
Fotogalerie

 

„Památky na které nezapomínáme “

Žadatel: obec Nová Ves nad Popelkou
Návaznost na fichy: Fiche č. 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Místo realizace: k.ú. Nová Ves nad Popelkou
Předmět projektu: oprava 6 památek včetně oplocení: 2 kamenné kříže, 3 sochy, 1 pomník padlým
Realizace: podzim  2011
Celkové výdaje v Kč: plán 592 560      skutečnost 592 560
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 493 800      skutečnost 493 800
Výše dotace v Kč: plán 395 040      skutečnost  395 040
Fotogalerie  

 

„Obnova soch Novopacka III“

Žadatel: Novopacko
Návaznost na fichy: Fiche č. 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Místo realizace: k.ú. Stará Paka, Vrchovina, Horní Javoří, Vidochov
Předmět projektu: oprava 6 drobných kulturních památek: socha sv. Anny ve Staré Pace, socha sv. Václava ve Vrchovině, socha sv. Jana Nepomuckého ve Vidochově, černý kříž ve Vidochově, Jan Nepomucký Horní Javoří
Realizace: srpen  2012 - červen 2013
Celkové výdaje v Kč: plán 446 920      skutečnost 446 920
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 400 000     skutečnost  400 000
Výše dotace v Kč: plán 360 000      skutečnost  360 000
Fotogalerie  

 

„Lužany - Obnova drobné sakrální architektury s krucifixem a postavou Panny Marie “

Žadatel: obec Lužany
Návaznost na fichy: Fiche č. 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Místo realizace: k.ú. Lužany
Předmět projektu: oprava sakrální architektury s krucifixem a postavou Panny Marie v Lužanech
Realizace: podzim  2013
Celkové výdaje v Kč: plán 99 000     skutečnost 99 000
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 99 000     skutečnost 99 000
Výše dotace v Kč: plán 89 100     skutečnost  89 100
Fotogalerie  

 

„Pomníky a památky v Tatobitech“

Žadatel: obec Tatobity
Návaznost na fichy: Fiche č. 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Místo realizace: k.ú. Tatobity, Žlábek
Předmět projektu: oprava 3 památek: památník I. sv. války, památník II. sv. války, Boží muka
Realizace: podzim  2013 - jaro 2014
Celkové výdaje v Kč: plán 135 520      skutečnost 135 520
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 112 000      skutečnost 112 000
Výše dotace v Kč: plán  95 200      skutečnost   95 200
Fotogalerie  

 

„Obnova kulturního dědictví před MŠ Mlázovice“

Žadatel: městys Mlázovice
Návaznost na fichy: Fiche č. 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Místo realizace: k.ú. Mlázovice
Předmět projektu: Restaurování 2 soch v parku před MŠ: socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Václava
Realizace: květen - září 2014
Celkové výdaje v Kč: plán 169 400      skutečnost 140 514
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 140 000      skutečnost  120 600
Výše dotace v Kč: plán 112 200      skutečnost   96 480
Fotogalerie        

 

„Restaurování křížku v Lázních Bělohradě, k.ú. Brtev“

Žadatel: město Lázně Bělohrad
Návaznost na fichy: Fiche č. 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Místo realizace: k.ú. Brtev
Předmět projektu: Restaurování kamenného kříže z roku 1884
Realizace: podzim 2014
Celkové výdaje v Kč: plán 183 032      skutečnost 183 557
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 151 700      skutečnost  151 700
Výše dotace v Kč: plán 121 360      skutečnost   121 360
Fotogalerie        

 

„Stavební úpravy kostela sv. Maří Magdalény v Lužanech -I. etapa“

Žadatel: Římskokatolická farnost Železnice
Návaznost na fichy: Fiche č. 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Místo realizace: k.ú. Lužany
Předmět projektu: Oprava fasády jihovýchodní strany kostela včetně ostění vstupních dveří a plastiky nad vchodem, přemístění elektroměrové skříně
Realizace: podzim 2014
Celkové výdaje v Kč: plán 163 100      skutečnost 215 930
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: plán 163 100      skutečnost  163 100
Výše dotace v Kč: plán 138 635      skutečnost  138 635
Fotogalerie          

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz