Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Podpořené projekty MAS

Celkem bylo v rámci Strategického plánu Leader MAS Brána do Českého ráje v letech 2009 -2013 podpořeno  69 projektů, které splňovaly všechny podmínky rozvojové strategie MAS.

Všechny projekty byly realizovány v rámci dotačního titulu IV.2.1. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova  (realizace v rámci metody LEADER).

MAS Brána do Českého ráje vyhlásila celkem 8 veřejných výzev, ve které se mohli žadatelé ucházet o dotaci na své projekty realizované na území působnosti MAS Brána do Českého ráje.

Neúspěšných projektů (nepodpořených) bylo celkem 16.  Většinou šlo o projekty na které MAS již neměla finanční prostředky v rámci každoroční alokace a byly tudíž zamítnuty pro nedostatek finančních prostředků. Celkem 4 projekty pak nesplnily některou z podmínek příslušných Pravidel, a proto nebyly podpořeny.

Žadatelem o dotaci byla většinou obec - celkem bylo realizováno 32 projektů obcí (úpravy veřejných prostranství, opravy místních komunikací, rekonstrukce kulturních domů, škol, hasičských zbrojnic, oprava hřbitovních zdí,  rekonstrukce požární nádrže,  výstavba nového parkoviště, rozšíření veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu, výstavba nového víceúčelového hřiště, vybavení obcí měřiči rychlosti, nákup techniky na údržbu zeleně, opravy památek).  Celkem 4 projekty realizují mikroregiony (DSO), kdy výstupy z projektů měly dopady pro více obcí (společné opravy památek, nákup společného velkokapacitního stanu, opravy místních komunikací).  Neziskové organizace  v území MAS realizují celkem 9 projektů (rekonstrukce prostor pro spolkovou činnost, nákup nového vybavení, rekonstrukce ubytovacích zařízení). Další 2 projekty realizuje církev (oprava kostela, úpravy oratoře pro spolkovou činnost).  Posledním typem žadatelů byly podnikatelé - celkem MAS podpořila 22 podnikatelských projektů, z toho 11 bylo pro zemědělce, 2 pro cestovní ruch a 9 projektů pro živnostníky a mikropodniky do 10 zaměstnanců (nákup různého vybavení, rekonstrukce prostorů).

Závěrečná evaluační zpráva (ex post hodnocení)

Průběžné zprávy jsou  v záložce o nás/ dokumenty MAS/ Zprávy o plnění SPL

http://www.masbcr.cz/cz/o-nas/dokumenty-mas.html

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz