Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Výzva MAS  č. 7 PRV - Podpora venkovských oblastí

datum vyhlášení: 30.3.2020

datum příjmu žádostí na MAS : 15.4. 2020 - 30.5.2020
(elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře)

datum registrace na RO SZIF: 15.7.2020

Text výzvy č.7

schválení výzvy

fiche č.17 Podpora venkovských oblastí - zaměření fiche a preferenční kritéria

Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje) - platné pro rok 2020

Pravidla pro žadatele - revize, zpřesnění k 9.4.2020

Interní předpis MAS

Formulář žádosti si musí každý žadatel vygenerovat ze svého účtu na Portálu farmáře.
Návod k vygenerování formuláře žádosti o dotaci a předání na MAS  ZDE

Záložka:  Nová podání / hnědé dlaždice - Žádosti o dotaci přes MAS / vybrat:
přes MAS č. 15/000/00000/452/000173  MAS Brána do Českého ráje z.s. výzva č. 7   (vybrat příslušnou fichi 17, vyplnit název projektu a generovat žádost)

Kdo nemá přístup na Portál farmáře, musí si o přístup zažádat na regionálních odborech SZIF (Jičín, Semily, Trutnov)

Žádost o přístupy na portál farmáře ZDE

V současné době zašlete vyplněnou a podepsanou žádost o přístupy elektronicky pro pracoviště Jičín (pavel.kuchar@szif.cz), pro pracoviště Semily (vlastimil.kraus@szif.cz)

Návod lze najít na stránkách MZe  ZDE

V případě nejasností ohledně získání přístupů a stažení formuláře se neváhejte obrátit na pracovníky MAS.

Seznam povinných příloh k žádosti o dotaci

Počet obyvatel v obcích MAS (pro preferenční kritérium č. 2)


Formuláře pro povinné přílohy MAS

Soulad se Strategií CLLD MAS

Čestné prohlášení ke stavebním pracím

 

VÝTAHY Z PRAVIDEL s vyznačením nejdůležitějších bodů ke stažení:

Obecná pravidla s společné podmínky

Specifická pravidla - Veřejná prostranství v obcích

Speciální pravidla - Mateřské a základní školy

Speciální pravidla - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

PREZENTACE MAS - návod k vygenerování žádosti o dotaci a návod k vyplnění formuláře

 

PREZENTACE MAS - výzva Podpora venkovských oblastí - podmínky_administrace žádosti o dotaci_termíny

 

Pozvánka na seminář pro žadatele (5.4.2020 od 14:00 v zasedací místnosti na MěÚ v Lomnici nad Popelkou)

 

  

Výsledky výzvy

Seznam zaevidovaných projektů na MAS

Seznam hodnocených projektu- VK MAS

Seznam doporučených projektů k financování - rada MAS

Zápisy z jednání VK a rady MAS jsou v záložce dokumenty MAS

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz