Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Výzva MAS Brána do Českého ráje, z.s. na opatření č. 2 Investice do vzdělávání v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí:4.9.2020 od 10:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 26.2.2021 do 14:00

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva MAS Investice do vzdělávání

 

Příloha č. 1 - Kritéria formmálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Osnova studie proveditelnosti

 

Odkaz na výzvu ŘO IROP 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD (včetně aktuálních  Obecných pravidel pro žadatele, Specifických pravidel a příloh)

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz