Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Výzva MAS Brána do Českého ráje, z.s. na opatření č. 2 Investice do vzdělávání v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 29.12.2017 v 8:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 19.2. 2018 ve 12:00

Výzva MAS navazuje na výzvu MMR č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení -integrované projekty CLLD. Odkaz na www stránky, kde je možné stahnout aktualní pravidla pro žadatele (obecná i specifická) včetně příloh Obecných i Specifických pravidel: Výzva č. 68

Dokumenty a vzory ke stažení:

Výzva MAS Investice do vzdělávání

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kriteria věcného hodnocení žádostí

Obecná pravidla pro žadatele

Specifická pravidla pro žadatele

Osnova studie proveditelnosti pro infrastrukturu ZŠ

 

Interní postupy MAS ve výzvách IROP

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím webové aplikace MS2014+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:  https://mseu.mssf.cz/

Příručka Postup pro podání žádosti o podporu v prostředí MS2014+

Časté dotazy a odpovědi

Prezentace ze semináře pro žadatele

 


Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytuje: Ing. Vítězslav Dufek, tel: 776 280 028, e-mail: dufek@masbcr.cz

 

 

Výsledky výzvy

Seznam zaevidovaných projektů

Všechny projekty zaregistrované v rámci výzvy prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí,  a následně věcným hodnocením.

Zápis z hodnocení výběrovou komisí MAS, prezenční listina VK

Seznam hodnocených projektů z výzvy MAS IROP č. 3  - Podpora vzdělávání

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz