Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Výzva MAS Brána do Českého ráje, z.s. na opatření č. 4 Investice do sociálních služeb v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 15.11. 2019 v 10:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 30.12. 2019 ve 14:00 

prodloužní termínu příjmu žádostí  do 31.3.2020 do 14.00

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva MAS Investice do sociálních služeb

Výzva MAS Investice do sociálních  služeb - prodloužení termínu příjmu žádostí

Výzva MAS Investice do sociálních služeb - navýšení alokace

 

Příloha č. 1 - Kritéria formmálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Osnova studie proveditelnosti

Odkaz na výzvu ŘO IROP 62 - Sociální infrastuktura - integrované projekty CLLD (včetně aktuálních  Obecných pravidel pro žadatele, Specifických pravidel a příloh)

Obecná pravidla pro žadatele

Specifická pravidla pro žadatele

Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formální správnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

 

Pozvánka na seminář pro uchazeče o dotaci - ZDE - termín: 20.11.2019 od 10:00, zasedací místnost MěÚ Nová Paka (Dukelské náměstí 39, první patro)

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výsledky výzvy

Seznam přijatých projektů


Seznam projektů schválených s hodnocením

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz