Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Výzva č. 4 IROP MAS Brána do Českého ráje, z.s. na opatření Bezpečná doprava
v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 21.12.2018 v 10:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 24.06.2019 ve 14:00

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva MAS Bezpečná doprava

Příloha výzvy č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Aktuální Obecná pravidla pro žadatele a přílohy obecných pravidel ke stažení  ZDE

Aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a přílohy  ke specifickým pravidlům ke stažení  ZDE

 

Přílohy:

Osnova studie proveditelnosti - bezpečná doprava

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

Výzva MAS navazuje na výzvu MMR č. 53 Udržitelná doprava-integrované projekty CLLD. Odkaz na www stránky, kde je možné stahnout aktualní pravidla pro žadatele (obecná i specifická) včetně příloh Obecných i Specifických pravidel: Výzva č. 53- Udržitelná doprava

Interní postupy MAS ve výzvách IROP

Opatření SCLLD č. 1 Bezpečná doprava

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím webové aplikace MS2014+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:   https://mseu.mssf.cz/

Příručka Postup pro podání žádosti o podporu v prostředí MS2014+

Prezentace ze semináře pro žadatele


Časté otázky a odpovědi - pro uchazeče

 

Výsledky výzvy

Seznam přijatých projektů

Zápis z hodnocení výběrovou komisí MAS    seznam přítomných

Seznam projektů s bodovým hodnocením

Seznam podpořených projektů

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz