Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Výzva Brána do Českého ráje - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 20.12.2018 v 9:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 27.05.2019 ve 20:00

Datum ukončení příjmu byl prodloužen na 27.června 2019 do 20:00

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva Realizace sídelní zeleně

Výzva Realizace sídelní zeleně - prodloužení termínu příjmu

Pravidla pro žadatele a příjemce z OPŽP

Kritéria pro hodnocení žádostí

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů

Standardy_Výsadba stromů

Standardy_Péče o výsadby ovocných dřevin

Seznam druhů autochtonních dřevin

 

Výsledky výzvy

seznam zaevidovaných projektů

zápis výběrové komise se seznamem hodnocených projektů

zápis rady MAS se seznamem podpořených projektů

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz