Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Výzva Brána do Českého ráje - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření

 

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 20.12.2018 v 9:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 27.05.2019 ve 20:00

 

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva Realizace ÚSES a protierozní opatření

Pravidla prožadatele a příjemze z OPŽP

Kritéria pro hodnocení žádostí

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů

Standardy_Výsadba stromů

Standardy_Péče o výsadby ovocných dřevin

Seznam druhů autochtonních dřevin

 

Výsledky výzvy

Žádný projekt v rámci výzvy nebyl zaevidován

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz