Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Dne 21.12.2018 vyhlašuje MAS Brána do Českého ráje 4. Výzvu z IROP

Výzva MAS Brána do Českého ráje - IROP - Bezpečná doprava- odkaz na výzvu zde

MAS Brána do Českého ráje, z.s. vyhlašuje k 21.12.2018 další výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti bezpečné dopravy. Podporovány budou projekty na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší na území MAS Brána do Českého ráje. Podpora je určena na projekty o celkových způsobilých výdajích v rozmezí 0,5 mil Kč – 1,5 mil. Kč, jejichž realizace bude ukončena do 31.12.2021. Alokace finančních prostředků na výzvu je 7,129 mil. Kč a míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) je 95 %. Žádosti o podporu je možné podávat prostřednictvím elektronického portálu MS2014+ až do 24.6.2019. Součástí žádosti jsou nezbytné povinné přílohy, mezi kterými je i studie proveditelnosti zpracovaná dle požadované osnovy, územní rozhodnutí či územní souhlas, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby a alespoň žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby podaná na místně příslušném stavebním úřadě.

Žádosti o podporu je možné podávat prostřednictvím elektronického portálu MS2014+ rovněž až do 24.6.2019.
K výzvě během ledna proběhne seminář pro žadatele, o přesném termínu a místě vás budeme informovat. Vaše záměry je rovněž možné průběžně konzultovat individuálně se zaměstnanci MAS Brána do Českého ráje, z.

zpět

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz