Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

MAS Brána do Českého ráje je nositel a realizátor Strategie komunitně vedeného rozvoje pro období 2014 - 2020 (= SCLLD). Na realizaci této Strategie má schválené finance ve výši 91 493 630 Kč

 

Schválený dokument Strategie CLLD 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2020 byla schválena k realizaci ze strany řídících orgánu dne 21.6.2017

 

Programový  rámec IROP s Opatřeními

Tento rámec obsahuje 4 Opatření/fiche:    1. Bezpečná doprava
                                                                         2. Investice do vzdělávání
                                                                         3. Podpora hasičů
                                                                         4. Investice do sociálních služeb

 

Programový rámec O PZ s Opatřeními

Tento rámec obsahuje 3 Opatření/fiche:    5. Sociální služby
                                                                         6. Zaměstnanost
                                                                         7. Prorodinná opatření

 

Programový rámec PRV s Opatřeními / fichemi

Tento rámec obsahuje  Opatření/fiche:     8. Podpora zemědělských podniků
                                                                        9. Podpora potravinářských podniků
                                                                       10. Podpora podnikání na venkově
                                                                       11. Neproduktivní investice v lesích
                                                                       12. Pozemkové úpravy
                                                                       13. Spolupráce MAS

Finanční plán

 

Indikátory


Evaluační zpráva - mid term evaluace Strategie CLLD

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz