Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Strategické dokumenty MAS

MAS Brána do Českého ráje má zpracované a schválené následující strategické dokumenty:

  • Strategie rozvoje území MAS Brána do Českého ráje 2007 - 2013
  • Strategický plán Leder MAS Brána do Českého ráje

Strategický plán Leader  (dále SPL) vychází ze Strategie rozvoje MAS BCR (koncepční dokument určující hlavní směry rozvoje území), byl schválen k financování v roce 2009. MAS BCR získává každoročně přidělenou finanční alokaci, která slouží k realizaci SPL (v letech 2009 - 2013). Strategický plán Leader byl v roce 2011 aktualizován.

Strategický plán Leader

Přípona:
Strategický plán Leader - aktualizace (listopad 2011) pdf
Strategický plán Leader - původní znění (září 2008) pdf

 

Strategii rozvoje MAS BCR na roky 2007-2013

Přípona:
Strategie rozvoje regionu MAS BCR 2007-2013 doc
Příloha č. 2 - Socioekonomický profil území MAS BCR doc
Databáze projektů xls

 

Pro nové plánovací období byla valnou hromadou MAS dne 29.3.2016 schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020.  Více  o strategii zde.

Integrovaní strategie byla v rámci výzvy CLLD_15_001 předložena prostřednictvím systému IS KP 14+  na MMR ke schválení. Strategie jsou posuzovány ve dvou fázích hodnocení: kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (zajišťuje MMR, odbor regionální politiky) a věcné hodnocení (zajišťují řídící orgány PRV, IROP a OPZ).

Komunitně vedený rozvoj 2014 - 2020

Přípona:
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 pdf
Databáze projektů xls

 

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz