Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

„Zlaté ručičky pod horami“

Účastníci projektu:  MAS Brána do Českého ráje, MAS Pošumaví

Kordinátor projektu: MAS Brána do Českého ráje

Vize: Prosperující a atraktivní region s vysokou životní úrovní obyvatel v kulturně a přírodně bohaté krajině Českého ráje a Podkrkonoší"

Globální cíl: Využít přírodního, kulturního a ekonomického potenciálu regionu a zvýšit kvalitu života jeho obyvatel při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje

Priorita: Cestovní ruch, kultura, občanská vybavenost a volný čas (Prioritní cíl: Využití potenciálu regionu pro rozvoj cestovního ruchu, kvalitní občanská vybavenost, živá kultura a volnočasové aktivity obyvatel)

Obsah projektu:  zmapování místního kulturního dědictví se zaměřením na typická venkovská řemesla na území obou MAS, jejich popularizace, propagace a přispění k zachování dalším generacím
Projekt navazuje na společně zrealizovaný projekt Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme

Rozpočet projektu: 2 130 000 Kč, dotace: 1 791 000 Kč z toho výdaje MAS BCR: 1 105 000 Kč

Výstupy projektu:

  • Obecné vyhodnocení historie vývoje řemeslné výroby na území obou MAS
  • Vytipování min. 5 nejvýznamnějších řemesel v každé MAS a jejich podrobné zpracování
  • Tři společné workshopy
  • Dvě exkurze, v rámci kterých se budou moci odborníci i veřejnost seznámit s řemeslnými tradicemi
  • Jedna společná publikace s popisem vývoje řemeslné výroby a konkrétními řemesly v obou MAS
  • Rozšíření inter. aplikace místní dědictví o řemesla včetně videoprezentace a databáze odborníků
  • Dvě akce pro širokou veřejnost s prezentací řemesel a regionálních výrobků

Plán realizace: 2011 – jaro 2013

Stav: prrojekt nebyl schválen k financování

NEREALIZOVÁN

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz