Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

„Zelený Český ráj“

Účastníci projektu:  MAS Brána do Českého ráje, MAS Turnovsko

Kordinátor projektu: MAS Brána do Českého ráje

Návaznost na opatření PRV: III.2.1.1.1.- Obnova a rozvoj vesnic, zlepšení vzhledu obcí
IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce

Hlavní předmět projektu: 

zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, pomoci členským obcím zlepšit intravilán v obci a to hlavně opravit veřejná prostranství, klidové zóny v obci, zvýšit ozelenění a utvořit tak příjemnější prostředí pro obyvatele i návštěvníky a to vše v atraktivním turistickém regionu Český ráj a přilehlém Podkrkonoší.
Návaznost na Strategii rozvoje regionu Brána do Českého ráje 2007 -2013:
Prioritní cíl 3: Kvalitní životní prostředí, prosperující zemědělství a šetrná péče o krajinu
Specifický cíl 3.2: Regenerované prostředí v obcích
Tento cíl je zaměřen na zlepšení vzhledu měst a venkovských sídel.

Očekávané výstupy projektu:

  • obnovené, atraktivní a plně funkční veřejné prostory v obcích
  • bezproblémová údržba veřejných prostranství moderními stroji a vybavením
  • vyšší podíl a kvalitní osázení a údržba veřejných ploch

Celkové náklady:

4 996 700 Kč z toho 90 % vlastní realizace, 10 % příprava, koordinace a spolupráce


Projekt byl podán v červnu 2010 na CP SZIF a zaregistrován. Nebyl však podpořen k financování vzhledem k alokaci peněz na toto opatření (cca 50 mil. Kč) a velkému převisu žadatelů (72 žádostí s požadavkem 3,7 mld. Kč) a tudíž není a nebude realizován.

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz