Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Projekt  "Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji"

Účastníci projektu: jednotlivé MAS Královehadeckého kraje (14 MAS)
                                    seznam partnerů

Koordinátor projektu: MAS  Společná Cidlina

Místní akční skupiny z Královéhradeckého kraje společně realizují projekt spolupráce s názvem Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji. Účelem projektu je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím svých zkušeností z období 2007 - 2013 vytvoří  MAS doporučující metodiku se soupisem praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení která se týká daného tématu, zejména přístup zdola-nahoru, organizační struktury MAS a proces výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS apod.), využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod.

Na realizaci byla stanovena Koordinančí pracovní skupina (KPS), která se skládá ze 14 zástupců účastnících se MAS. Za MAS Brána do Českého ráje je členem KPS ing. Jaroslava Nekvasilová.

V rámci tohoto projektu se uskuteční jednodenní seminář dne 8.6.2015 v Choceradech, v rámci kterého budou prezentovány  výsledky jednotlivých metodik, jejich závěry okomentují a shrnou odborníci na dané téma. Za MAS Brána do Českého ráje, z.s. se semináře zúčastní ing. Alena Klacková.

Program semináře zde.

Zde ke stažení společná metodika "Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji"  vytvořená v rámci projektu spolupráce.

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz