Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

„Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“

Účastníci projektu:  MAS Brána do Českého ráje, MAS Pošumaví

Kordinátor projektu: MAS Pošumaví

Návaznost na opatření PRV:  III.2.2.- Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce

Hlavní předmět projektu:  zmapovat lidovou architekturu na obou území MAS a její další propagace a popularizace

Výstupy projektu:

  • 2 tištěné publikace o lidové architektuře
  • internetová aplikace s mapovými podklady a místy lidové architektury
  • 2 exkurze po památkách lidové architektury
  • 6 workshopů

Celkové náklady: 3 983 000 Kč, z toho MAS Brána do Českého ráje: 1 947 000 (48,8 %)

Realizace: 2010 – 2011, projekt zrealizován

webové stránky projektu : http://www.mistnidedictvi.cz/

internetová aplikace  MAS Brána do Českého ráj: www.mistnidedictviceskyraj.cz

internetová aplikace MAS Pošumaví: www.mistnidedictviposumavi.cz

 

 

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz