Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Projekt: "Geopark, šance pro region"

Účastníci projektu:  MAS Brána do Českého ráje, Obecně prospěšná společnost pro Český
ráj, MAS Přijďte pobejt, švédská MAS Leader DalAvarna

Kordinátor projektu: MAS Brána do Českého ráje

Anotace projektu:

Projekt má přiblížit obyvatelům i návštěvníkům region Geoparku Český ráj  jeho unikátní geologické hodnoty prostřednictvím různých venkovních expozic. Má podnítit zájem o přírodní, vlastivědné i historické bohatství regionu především u mladé generace také prostřednictvím regionální učebnice a vedením besed s dětmi. Problematiku geoparku a jeho udržitelnosti by měly řešit workshopy a exkurze vedené se zahraničním partnerem ze Švédska. Propagací regionálních výrobců projekt nezapomíná na lidskou činnost, která neodmyslitelně patří k území a dotváří jej. Zaměřením projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt mezinárodní spolupráce G E O P A R K -  POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ, které realizují stejné MAS ČR s italskou LAG.

Cíle projektu:

Projekt má propagovat území Geoparku Český ráj s jeho geologickým, paleontologickým, mineraologickým i historickým bohatstvím a využít  tento potenciál  k rozvoji území,  zejména v oblasti cestovního ruchu.  Tyto hodnoty má také přiblížit mladé generaci a posílit jejich povědomí k regionu, kde vyrůstají.
Cílem projektu je vydání 1200 ks regionální učebnice, zpracování 6 ks studií o vzhledu a geologické náplni geoexpozic (1 je již projektově zpracována - Obec Libuň a jedna lokalita na Vyskři budu pouze označena infotabulí) , vytvoření 8 venkovních geoexpozic  spolu s vydáním 5100 ks informačních letáků o geolokalitách, uspořádání dvou čtyřdenních workshopů ve ČR a ve Švédsku, jejichž náplní bude předání zkušenosti z fungování geoparku  a naopak získání jejich zkušenosti s prezentací švédského regionu Silian do zahraničí, s ekologickou výchovou a turismem zaměřeným na seniory. Dále je cílem projektu vydat vytypovat ojedinělé producenty - vydat soubor 30 ks karet o nich  a tím přispět k jejich propagaci a umožnit jim případně následný vstup do certifikace regionálních produktů. Osvěta o Geoparku Český ráj pro mládež proběhne v rámci tradičních akcí v regionu formou 5 besed.
Přínos česko-švédské spolupráce spatřujeme v převzetí zkušeností z rozdílných regionů formou komunitně vedeného dialogu při workshopech.

Výstupy z projektu:

  • workshop a exkurze v ČR
  • workshop a exkurze ve Švédsku
  • vydání regionální učebnice pro vlastivědu a přírodopis
  • vytvoření 8 venkovních geoexpozic (v území MAS Brána do Českého ráje budou 3 geoexpozice: v Libuni, v Tatobitech a v Nové Pace)
  • vydání společného letáku o geoexpozicích
  • besedy s dětmi o geoparku na akcích pro děti (
  • vydání karet regionálních výrobců

Plán realizace: jaro 2013  –  2015

Celkové plánované náklady: 3 077 440 Kč

Celkové plánované náklady MAS Brána do Českého ráje0:  1 140 960 Kč, z toho dotace: 1 022 364 Kč

Realizace projektu

Workshop a exkurze  v ČR

Workshop proběhl ve dnech  3.- 4.6.2013 v Parkhotelu Skalní město v Prachovských skalách, v následujících dnech 5.- 6.6. 2013 proběhly 2 exkurze.

Video z workshopu a exkurze v ČR

Video z workshopu a exkurze v ČR

Pozvánka s programem zde

Zpráva z workshopu v ČR  1. den zde      

Zpráva z workshopu v ČR 2. den zde      

Zpráva z exkurze  zde   

Prezentace závěrů z workshopu v ČR

Workshop a exkurze ve Švédsku

Ve dnech 17.- 20.9.2014 proběhl workshop a exkurze ve Švédsku, workshop se konal 17. - 18.9. 2013 v hotelu Lerdalshojden v Rattviku, exkurze proběhly ve dnech 19. - 20.9.2013

Pozvánka zde

Pozvánka Aj zde

Zpráva z workshopu a exkurze ve Švédsku zde


Video z workshopu a exkurze ve Švédsku

Prezentace závěrů z workshopu ve Švédsku

Besedy s dětmi

Dne 30.5.2014 proběhla akce "Děti vítají jaro" pro děti mateřských škol v Lomnici nad Popelkou. Organizátorem akce byla MAS Brána do Českého ráje spolu s "MIKROREGIONEM TÁBOR". Pozvánku obdrželi MŠ v mikroregionu.

Pozvánka na akci zde

Zpráva z akce zde

"Děti vítají jaro" - akce v době udržitelnosti:

Dne 15.5.2015 proběhla akce "Děti vítají jaro" pro děti ZŠ. Pozvánku obdrželi ZŠ v území "MIKROREGIONU TÁBOR".
Pozvánka na akci
Zpráva z akce 2015

foto z akce 2015:

     

Dne 20.5.2016 proběhla akce "Děti vítaji jaro" pro děti MŠ v Tatobitech:

Pozvánka pro MŠ 2016
Zpráva z akce 2016
foto z akce 2016:

      
 

Regionální učebnice

Dne 18.1.2015 v sále spořitelny v Sobotce proběhne slavnostní křest regionální učebnice "Vlastivěda Sobotecka a okolí" za účasti autorky Olgy Bičišťové  a všech dalších aktérů, kteří  se na učebnici podíleli.

Pozvánka na akci zde

učebnice "Vlastivěda Sobotecka a okolí" je ke stažení ve formátu pdf.

 

Venkovní geoexpozice - studie

Studie na geoexpozici v Nové Pace zde

Studie na expozici v Tatobitech zde

 

Karty regionálních producentů

Karty 30 regionálních producentů ke stažení zde

 

Leták ke geoexpozicím

leták ke stažení zde

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz