Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Projekty Spolupráce

Geopark - poznání, rozvoj, sjednocení

Účastníci projektu:  MAS Brána do Českého ráje, Obecně prospěšná společnost pro Český
ráj, MAS Přijďte pobejt, italská GAL Valler del Crocchio

Kordinátor projektu: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Návaznost na SPL MAS Brána do Českého ráje:

Priorita:

Cestovní ruch, kultura, občanská vybavenost a volný čas (Prioritní cíl: Využití
potenciálu regionu pro rozvoj cestovního ruchu, kvalitní občanská vybavenost, živá kultura a
volnočasové aktivity obyvatel) Obsah projektu: podpora atraktivity Geoparku Český ráj pro
návštěvníky - kombinací vytvoření originálního informačního systému, mininaučných stezek
a modifikací geocachingu. Podpora identifikace obyvatel Geoparku s tímto územím
vytvořením lokálních minimuzeí a pořádáním "Slavností geoparku". Uspořádáním odborných
tvořivých konferencí a workshopů na téma Geopark s italskými partnery v návaznosti na
výměnné dny geoparku u zahr. partnerů

Rozpočet projektu: 1 880 416 Kč, dotace: 1 692 374 Kč z toho výdaje MAS BCR: 199 976 Kč

Výstupy z projektu:

 • tvořivá konference v Itálii
 • tvořivá konference v Českém ráji
 • vyznačení tematických mininaučných stezek
 • informační systém geoparku
 • geoceching v Geoparku
 • putovní výstavy
 • slavnosti geoparku

Plán realizace: 2012 – jaro 2013

Výstupy MAS Brána do Českého ráje:

 • zapojení dětí ZŠ Libuň do putovní výstavky, beseda o Geoparku Český ráj
 • nákup 4 GPS pro využití dětí a dětských kolektivů pro geocaching a turistiku
 • instalace 2 informačních panelů s tématikou Geoparku Český ráj: v Rovensku pod Troskami a Dřevěnicích
 • podíl na studii geocachingu v území – návrh na umístění „kešek“
 • příprava kešek (nákup dóz + vybavení) – předání zájemcům o umístění dle studie a následnou správu kešek (děti ze ZŠ Libuň, ZŠ Tatobity, Dům dětí a mládeže Sluníčkov Lomnici nad Popelkou)

Celkové náklady MAS: 207 747 Kč, z toho dotace: 186 972 Kč

Studie pro geocaching:    zde (pdf)

Projekt byl zrealizován a v červnu 2013 bylo podána žádost o proplacení dotace. Skutečné náklady MAS Brána do Českého ráje byly: 207 737 Kč, z toho dotace činila 186 903 Kč (90 % ).

Zpráva z putovní výstavky a besedy: zde


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz