Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Královéhradecký kraj poskytuje každoročně všem místním akčním skupinám v Královéhradeckém kraji účelovou finanční podporu. Tato dotace, umožňuje naší  MAS  bezproblémový chod, pokrytí neuznatelných výdajů projektů programu LEADER a propagaci MAS.

Za tuto podporu moc děkujeme!

Výsledek obrázku pro logo Královéhradeckého kraje

 

rok 2016

 • Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 16RG101-0014 ze dne 31.5.2016, výše dotace 150 000 Kč
  Dotace použita:
  - na úhradu neinvestičních výdajů:  část  telefoních poplatků za rok 2016,  za část účetních služeb  (5% za leden - červen), za část nájemného kanceláře v Libuni (5 % leden - srpen 2016), úhradu členských poplatků NS MAS a KS NS MAS KHK, úhrady poplatku za pořízení softwaru, poplatek za domenu a vedení www stránek, za pronájem prostor k jednání krajského sdružení MAS, za nákup 2 velkokapacitních stanů s transportními obaly pro propagaci MAS (celkem      90 098 Kč, z toho dotace 80 069 Kč)
  - na úhradu části osobních a cestovních výdajů ve výši 77 931 Kč z toho dotace 69 931 Kč

 

rok 2015

 • Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje RG/2015/41 ze dne 26.5.2015, výše dotace:  100 000 Kč
   

rok 2014

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem  RRCR/2014/MAS02 ze dne 24.6.2014, výše dotace: 150 000 Kč
  - použito na mzdy zaměstnanců, režijní náklady, nákup výpočetní techniky

rok 2013

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem RRCR/2013/MAS12 ze dne 15.10.2013, výše dotace: 150 000 Kč
  -použito na mzdy, režie, úhrada nákladů na ISRÚ, úhrada spoluúčasti projektu spolupráce

rok 2012

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem RR/2012/056-MAS, výše dotace 140 000 Kč
  -použito na režijní výdaje MAS (1/2 dotace) a na úhradu nákladů na tvorbu integrované strategie

rok 2011

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem č. 11RRD09-0010 ze dne 8.11.2011, výše dotace 144 000 Kč
  neinvestiční dotace na podporu projektu "Neseďme doma" - podpora veřejných společenských akcích v regionu MAS na nichž byla MAS propagována, část na režijní výdaje MAS

rok 2010

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem RRD092010/04 ze dne 6.10.2010, výše dotace 180 000 Kč
  - použito na podporu propagačních akcí MAS, na režijní náklady MAS
 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz