Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Královéhradecký kraj poskytuje každoročně všem místním akčním skupinám v Královéhradeckém kraji účelovou finanční podporu. Tato dotace, umožňuje naší  MAS  bezproblémový chod, pokrytí neuznatelných výdajů projektů programu LEADER a propagaci MAS.

Za tuto podporu moc děkujeme!

Výsledek obrázku pro logo Královéhradeckého kraje

 

rok 2019

 • Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt "Podpora činnosti MAS 2019" ve výši 150 000 Kč - účelová neinvestiční dotace.
  Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
  - podpora společenských akcí s publicitou MAS 93 000 Kč
  - členské příspěvky NS MAS, krajskému sdružení MAS a poplatky 25 100 Kč
  - spotřeba materiálu (AVG licence, tonery, kuchyňské potřeby) 15 287 Kč
  - cestovné 9 031 Kč
  - nájemné za kancelář MAS - část  3 600 Kč
  - vedení účetnictví - část - 3 000 Kč
  - úhrada odporných posudků projektů OPŽP - část 1 900 Kč.
  Celkové výdaje MAS činily 150 918 Kč.

rok 2018

 • Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.18RGI01-0018 ze dne 15.5.2018 - účelová neinvestiční dotace "Podpora činnosti MAS 2018" ve výši 150 000 Kč.
  Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
  - podpora společenských veřejných akcí v území MAS (55 000,- Kč)
  - podpora vzpomínkové jízdy historickým vlakem "Stříbrný šíp" územím MAS (50 000,- Kč)
  - cestovní náklady zaměstnanců spolku (11 501,- Kč)
  - úhrada členského poplatku KS NS MAS (10 000,- Kč)
  - úhrada části nájmu kanceláře MAS (2 600,- Kč)
  - úhrada telefoních poplatků (2 105,40 Kč)
  - úhrada kurzů a poplatků za vzdělávání a účast na VH NS MAS (11 042,- Kč)
  - úhrada hostingových služeb a prací na webu (8 280,- Kč)
  Celkové výdaje MAS činily 151 528,40 Kč.

 

rok 2017

 • Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.17RGI01-0012 ze dne 13.6.2017 - účelová neinvestiční dotace "Podpora činnosti MAS 2017" ve výši 150 000 Kč.
  Dotace použita na úhradu administrativních nákladů MAS při přípravě a realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje: cestovní náklady pracovníků MAS, úhrada části nájemného, telefoních poplatků, členských poplatků  KS NS MAS, úhrada správních poplatků za certifikáty elektronických podpisů, nákup služeb (IT služby, účetnictví, vzdělávání členů MAS), nákup vybavení kanceláře MAS (1 PC, 1 dataprojektor s plátnem, kávovar), nákup vybavení pro podporu společenských akcí v regionu (15 ks pivních setů).
  Celkové výdaje MAS 169 034,36 Kč.

rok 2016

 • Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 16RG101-0014 ze dne 31.5.2016, výše dotace 150 000 Kč
  Dotace použita:
  - na úhradu neinvestičních výdajů:  část  telefoních poplatků za rok 2016,  za část účetních služeb  (5% za leden - červen), za část nájemného kanceláře v Libuni (5 % leden - srpen 2016), úhradu členských poplatků NS MAS a KS NS MAS KHK, úhrady poplatku za pořízení softwaru, poplatek za domenu a vedení www stránek, za pronájem prostor k jednání krajského sdružení MAS, za nákup 2 velkokapacitních stanů s transportními obaly pro propagaci MAS (celkem      90 098 Kč, z toho dotace 80 069 Kč)
  - na úhradu části osobních a cestovních výdajů ve výši 77 931 Kč z toho dotace 69 931 Kč

 

rok 2015

 • Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje RG/2015/41 ze dne 26.5.2015, výše dotace:  100 000 Kč
   

rok 2014

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem  RRCR/2014/MAS02 ze dne 24.6.2014, výše dotace: 150 000 Kč
  - použito na mzdy zaměstnanců, režijní náklady, nákup výpočetní techniky

rok 2013

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem RRCR/2013/MAS12 ze dne 15.10.2013, výše dotace: 150 000 Kč
  -použito na mzdy, režie, úhrada nákladů na ISRÚ, úhrada spoluúčasti projektu spolupráce

rok 2012

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem RR/2012/056-MAS, výše dotace 140 000 Kč
  -použito na režijní výdaje MAS (1/2 dotace) a na úhradu nákladů na tvorbu integrované strategie

rok 2011

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem č. 11RRD09-0010 ze dne 8.11.2011, výše dotace 144 000 Kč
  neinvestiční dotace na podporu projektu "Neseďme doma" - podpora veřejných společenských akcích v regionu MAS na nichž byla MAS propagována, část na režijní výdaje MAS

rok 2010

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem RRD092010/04 ze dne 6.10.2010, výše dotace 180 000 Kč
  - použito na podporu propagačních akcí MAS, na režijní náklady MAS
 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz