Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Orgány spolku MAS Brána do Českého ráje

Statutární orgán: předseda spolku (=předseda MAS)

Předseda MAS:    Svazek obcí Brada, který při výkonu funkce zastupuje Helena Červová
Místopředsedové: Město Nová Paka, které při výkonu funkce zastupuje Mgr. Josef Cogan
                             ZEOS LOMNICE, a.s., kterou při výkonu funkce zastupuje Přemysl Šulc

 

hlavní funkce předsedy

 •   předseda spolku zastupuje spolek navenek, podepisuje dokumenty
 •   svolává a řídí jednání rady
 •   řídí práci kanceláře
 •   v době své nepřítomnosti je v plném rozsahu zastupován místopředsedou  

Valná hromada spolku (= Valná hromada MAS)

hlavní funkce valné hromady

 •   nejvyšší orgán spolku
 •   tvořena všemi členy spolku
 •   určuje hlavní zaměření spolku
 •   schvaluje koncepce a strategie spolku
 •   volí a odvolává členy rady, kontrolního výboru a výběrové komise
 •   rozhoduje o změně územní působnosti MAS
 •   schvaluje stanovy spolku
 •   schvaluje příspěvkový řád
 •   schvaluje výsledek hospodaření, projednává výroční zprávy a návrhu rozpočtu MAS
 •   rozhoduje o zrušení, spolku, sloučení, změně právního statutu
 •   dohlíží na činnost sdružení a projednává koncepci činnosti sdružení
 •   zodpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území MAS

Rada spolku (= Rada MAS) – výkonný orgán MAS

 •   rozhodovací orgán spolku
 •   řídí spolek mezi zasedáními valné hromady
 •   vykonává funkci programového výboru v případě realizace SCLLD
 •   svolává valnou hromadu
 •  schvaluje vnitřní předpisy MAS
 •   jmenuje manažera SCLLD
 •   přijímá nové členy MAS
 •   schvaluje výzvy spolku k podání žádosti o dotaci, schvaluje alokaci na jednotlivá opatření
 •   schvaluje projekty k realizaci na základě návrhu výběrové komise
 •   vymezuje zájmové skupiny
 •   zřizuje dle potřeby komise (mimo výběrové komise)
 •   přijímá nové členy
 •   schvaluje rozpočet MAS
Člen Jméno zástupce sektor zájmová skupina
AGROCENTRUM JIZERAN a.s. David Pražák Soukromý - podnikatelský Environmentální
Junák - Český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z.s. Ladislav Stuchlík Soukromý - neziskový Lidé a společnost
Liběna Hakenová Ing. Liběna Hakenová Soukromý - podnikatelský Ekonomická
Město Nová Paka Mgr. Josef Cogan Veřejný Veřejná správa
Mikroregion Pojizeří Milan Havlík Veřejný Společné aktivity obcí
„MIKROREGION TÁBOR“ Mgr. Josef Šimek Veřejný Společné aktivity obcí
Radomír Sedláček Radomír Sedláček Soukromý - podnikatelský Environmentální
Svazek obcí Brada Helena Červová Veřejný Společné aktivity obcí
ZEOS LOMNICE a.s. Přemysl Šulc Soukromý - podnikatelský Ekonomická

 


Výběrová komise

 • provádí hodnocení projektů podle schválených kritérií
 • sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty a dává návrh radě MAS k podpoře projektů
 • předsedou výběrové komise zvolen: Ing. Martin Mitlöhner
Člen Jméno zástupce sektor zájmová skupina
Lenka Malá Lenka Malá Soukromý - neziskový Veřejná správa
LSK Lomnice nad Popelkou Stanislav Dlouhý Soukromý - neziskový Lidé a společnost
Městys Mlázovice Tomáš Komárek Veřejný Veřejná správa
„Podkumburský rozhled“ Ing. Ladislav Stuchlík Soukromý - neziskový Environmentální
Obec Lužany Ing. Martin Mitlöhner Veřejný Veřejná správa
Stanislav Doubek Stanislav Doubek Soukromý - neziskový Veřejná správa
Římskokatolická farnost Bozkov Krzysztof Mikuszewski Soukromý - neziskový Lidé a společnost
TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou Marie Kynčlová Soukromý - neziskový Lidé a společnost
Váchalův spolek studeňanský Ing. Oldřich Haken Soukromý - neziskový Lidé a společnost

 


Kontrolní výbor:

 •  kolektivní kontrolní orgán
 •  při realizaci programů LEADER plní funkce monitorovacího orgánu
 •  projekdnává výroční zprávy o činnosti a hospodaření
 •  kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování
 •  zodpovídá za monitoring a hodnocení strategických dokumentů MAS
 • předsedou kontrolního výboru byla zvolena: Hana Štěrbová
Člen Jméno zástupce sektor zájmová skupina
Městys Pecka Hana Štěrbová Veřejný Veřejná správa
Tělovýchovná jednota Sokol Lomnice nad Popelkou Ing. Lívia Wimmerová Soukromý - neziskový Enviromentální
Život bez bariér, z.ú. Jitka Fučíková Soukromý - neziskový Lidé a společnost
Sbor dobrovolných hasičů
Bozkov
Karel Čermák Soukromý - neziskový Lidé a společnost
SLAKO s. r.o. Vladimír Kobrle Soukromý - podnikatelský Ekonomická
TJ Benešov u Semil Ing. Jiří Lukeš Soukromý - neziskový Lidé a společnost
ZEPOS RS s.r.o. Roman Ševců Soukromý - podnikatelský Ekonomická

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz