Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Členská základna MAS Brána do Českého ráje

tvořena  partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.

Každý  člen  reprezentuje zájmovou skupinu, která je cíleně zaměřena na určitou problematiku rozvojového dokumentu, vztahující se k území MAS (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2014 -2020 = SCLLD). Zájmové slupiny definovala rada MAS. Příslušnost k zájmové skupině si určuje každý člen dle své převažující činnosti.

Zájmové skupiny MAS Brána do Českého ráje:
1. Veřejná správa
2. Společné aktivity obcí
3. Lidé a společnost
4. Ekonomická
5. Environmentální

Aktuální členská základna MAS Brána do Českého ráje

poř. č. člen MAS zástupce do MAS sektor zájmová skupina
1

Svazek obcí Brada

Helena Červová veřejný společné aktivity obcí
2

"MIKROREGION TÁBOR"

Mgr. Josef Šimek veřejný společné aktivity obcí
3

Mikroregion Pojizeří

Milan Havlík veřejný společ aktivity obcí
4

Obec Borovnice

Eva Tajbrová veřejný veřejná správa
5

Obec Choteč

Mgr. Ladislav Groh veřejný veřejná správa
6

Město Lázně Bělohrad

Ing. Pavel Šubr veřejný veřejná správa
7

Obec Lužany

Ing. Martin Mitlöhner veřejný veřejná správa
8

Městys Mlázovice

Tomáš Komárek veřejný veřejná správa
9

Město Nová Paka

Mgr. Josef Cogan veřejný veřejná správa
10

Městys Pecka

Hana Štěrbová veřejný veřejná správa
11

Obec Úbislavice

Miloš Urban veřejný veřejná správa
12

Obec Vidochov

Věra Poláková veřejný veřejná správa
13

"Podkumburský rozhled z.s."

Ing. Ladislav Stuchlík soukromý - PO, NO environmentální
14

Myslivecký spolek Lověna Libuň

Vladimír Jodas soukromý - PO, NO environmentální
15

Sbor dobrovolných hasičů Brada

Vladimír Košíček soukromý - PO NO lidé a společnost
16

Sbor dobrovolných hasičů Újezd pod Troskami

Jiří Vymlátil soukromý - PO, NO lidé a společnost
17

Římskokatolická farnost Železnice

Phdr. Čestmír Jung soukromý - PO, NO lidé a společnost
18

Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou

Stanislav Dlouhý soukromý - PO, NO lidé a společnost
19

TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou

Marie Kynčlová soukromý - PO, NO lidé a společnost
20

Myslivecký spolek Nová Ves nad Popelkou

Jan Čapek soukromý - PO, NO environmentální
21

Sbor dobrovolných hasičů Libuň

  soukromý - PO, NO lidé a společnost
22

Váchalův spolek studeňanský

Ing. Oldřich Haken soukromý - PO, NO lidé a společnost
23

AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Bohumil Sedlák soukromý - PO environmentální
24

ZEOS LOMNICE, a.s.

Přemysl Šulc soukromý - PO ekonomická
25

AGROCENTRUM JIZERAN a.s.

David Pražák soukromý - PO environmentální
26

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jesenný

Luboš Holina soukromý - PO, NO lidé a společnost
27

MS Jizera Semily

Václav Špiroch soukromý - PO, NO environmentální
28

Římskokatolická farnost Bozkov

Krzysztof Mikuszewski soukromý - PO, NO lidé a společnost
29

Sbor dobrovolných hasičů Bozkov

Karel Čermák soukromý - PO, NO lidé a společnost
30

Tělocvičná jednota Sokol Bozkov

Stanislav Doubek st. soukromý - PO, NO lidé a společnost
31

TJ Benešov u Semil

Ing. Jiří Lukeš soukromý - PO, NO lidé a společnost
32

Tělocvičná jednota Sokol Benešov u Semil

Ing. Jan Martinec soukromý - PO, NO lidé a společnost
33

ZEPOS RS s.r.o

Roman Ševců soukromý - PO ekonomická
34

SLAKO s r.o.

Vladimír Kobrle soukromý - PO ekonomická
35

Život bez bariér,z.ú.

Jitka Fučíková soukromý - PO, NO lidé a společnost
36

FS Hořeňák a Hořeňáček, z.s.

Ing. Zdeňka Rychterová soukromý - PO, NO lidé a společnost
37

Myslivecké spolek Trosky

Lukáš Srba soukromý - PO, NO environmentální
38

Okresní agrární komora Jičín

Ing. Hana Svatoňová soukromý - PO, NO environmentální
39

Radomír Sedláček

Radomír Sedláček soukromý - FOP environmentální
40

Karel Stříbrný

Karel Stříbrný soukromý - FOP environmentální
41

Josef Vilimovský

Josef Vilimovský soukromý - FOP ekonomická
42

Jaroslav Válek

Jaroslav Válek soukromý - FOP ekonomická
43

Ing. Liběna Hakenová

Ing. Liběna Hakenová soukromý - FOP ekonomická
44

Martin Dolenský

Martin Dolenský soukromý - FOP ekonomická
45

Miroslav Balatka

Miroslav Balatka soukromý - FOP ekonomická
46

Ing. Lucie Lustigová

Ing. Lucie Lustigová soukromý - FO Lidé a společnost
47

Lenka Malá

Lenka Malá soukromý - FO veřejná správa
48

Ing. Radomír Sádlo

Ing. Radomír Sádlo soukromý - FO veřejná správa
49

Stanislav Doubek

Stanislav Doubek ml. soukromý - FO veřejná správa
50 Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z.s. Ladislav Stuchlík soukromý - NO

Lidé a společnost

51 T.ělocvičná jednota Sokol Lomnice nad Popelkou Ing. Lívia Wimmerová soukromý - NO Environmentální

 

 

Podmínky přijetí za člena MAS Brána do Českého ráje, z.s.

  • fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli spolku, má trvalé bydliště nebo sídlo v územní působnosti MAS nebo v tomto území prokazatelně působí 
  • seznámení se se Stanovami spolku  (zejména bod IV. - práva a povinnosti člena)
  • ochota podílet se na dosahování stanovených cílů, hájit zájmy spolku a platit členské příspěvky
  • vyplnění členské přihlášky a její písemné doručení na adresu sídla spolku (kancelář MAS)
  • schválení přihlášky radou MAS
  • zaplacení členského příspěvku
 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz