Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Pozvánka na seminář

27.12.2010

Pro žadatele, kteří hodlají předložit projekt v rámci vyhlášené 3. Výzvy MAS Brána do Českého ráje, o.s. nebo případně získat informace o tom, jak si mohou připravit projekty pro další kola.
Seminář se bude konat v zasedací místnosti MAS v budově Obecního úřadu v Libuni v 1. patře ve čtvrtek 6.ledna 2011 od 16:00 hodin.
Předejte prosím tuto pozvánku všem potencionálním žadatelům, zástupce obcí prosím o její zveřejnění.
S pozdravem
Alena Klacková, tel. 606 618 112

Příloha ke stažení


Vyhlášení výzvy č. 3

10.12.2010

Místní akční skupina Brána do Českého ráje, o.s. vyhlašuje v souladu se „Strategickým plánem LEADER MAS Brána do Českého ráje“ schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV. I.1. Místní akční skupina 3. výzvu pro žadatele k předkládání projektů.

Více informací naleznete v sekci - Pro žadatele - výzva č. 3

 

Příloha ke stažení (pdf) ...zde


Pozvánka na seminář

13.10.2010

Místní akční skupina Brána do Českého ráje si Vás v rámci projektu spolupráce

„Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“

dovolujeme pozvat na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 21.října 2010 v malé zasedací místnosti v budově radnice na Husově náměstí č. 6 v Lomnici nad Popelkou.
Více viz v přiložené pozvánce

Příloha ke stažení (doc) ...zde


 MAS Brána do Českého ráje, o.s. podporuje

13.07.2010

Vážení,
v loňském roce podpořila MAS Brána do Českého ráje ve svém území celkem 14 předvánočních akcí (koncerty, předvánoční trhy, předvánoční posezení, mikulášské závody dětí na bruslích, předvánoční protáhnutí apod.) a to celkovou částkou 70 000,- Kč.

V letošním roce bychom rádi zopakovali podobnou podporu společenských akcí v regionu MAS a to v rámci dotačního titulu, který vyhlásil Královéhradecký kraj v oblasti regionálního rozvoje. Tato dotace lze využít na podporu pořádaných akcí v roce 2010, kdy přijatelné výdaje jsou náklady na pořádané akce. Dotace je maximálně 200 000 Kč / MAS, přičemž max. možná podpora na celkových nákladech je 70 %.

Abychom mohli podat žádost o dotaci, potřebujeme znát alespoň přibližně název a charakter akcí, které budou obce, svazky obcí, neziskové organizace, spolky, zájmová sdružení, církve a jejich organizace či podnikatelé organizovat na území od srpna do prosince 2010 a mají zájem o podporu. Výše podpory předpokládáme cca 5 – 10 000 Kč /akci (výše je orientační, upřesníme dle celkového zájmu).

Podmínkou je, že MAS Brána do Českého ráje, o.s. bude spolupořadatelem této akce (tzn. bude uvedena na pozvánce, plakátu a apod.) a bude na této akci propagována. Akce bude určena pro veřejnost a bude mít společenský, kulturní nebo sportovní charakter.
Žádám tímto všechny členy MAS, aby ve svém okolí informovali potenciální zájemce o tuto podporu a ti aby obratem (nejpozději do 20.7. do 9.00) zaslali e-mailem (masbcr@seznam.cz):
Název akce:
Termín a místo:
charakter akce:
předpokládaná účast veřejnosti:
kontaktní osoba:
tel., e-mail:
Podrobnější informace zašleme poté, co budeme vědět, jak jsme uspěli s žádostí o dotaci.
Helena Červová

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz