Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

MAS připravuje Akční plán Strategie MAS (SCLLD) -  to znamená programové rámce (fiche), které budou provázány na strategii - na její cíle a priority a zároveň na operační program, ze kterého může MAS na strategii čerpat v tomto případě Program rozvoje venkova 2014-2020.

Potřebujeme v území najít vhodné projekty, které odpovídají možnostem operačních programů pro období 2014 - 2020. MAS může podporovat pouze to co je v daném OP a jen ty dotační tituly, které jsou dle metodiky určeny pro MAS. Naopak nemusí všechny možnosti využít a vytvářet fichi a alokovat peníze do nějaké oblasti (dotačního titulu) o kterou nebude v území zájem.

Zde je ke stažení  přehledná  tabulka s dotačními tituly, na které lze čerpat z Programu rozvoje venkova. Je tam celkem 13 různých dotačních titulů na které by MAS mohla vytvořit fiche, a proto potřebujeme znát o co máte zájem a na co byste případně žádali v období 2016-2020. Podle zájmu musíme také vytvořit finanční plán na jednotlivé fiche. Na dotační tituly o které nebude žádný zájem nebude vytvořena žádná fiche a nebude se na to přes MAS žádat. V minulém plánovacím období měla MAS 6 fichí z PRV.

Prostudujte možná opatření a v další příložené tabulce projektových záměrů  dopište projekty, o které máte zájem. Žadatelé mohou být obce, zemědělci, zpracovatelé zemědělských produktů, podnikatelé (mikro, malé i střední podniky), budoucí podnikatelé, kteří svůj podnik (živnost) teprve založí, vlastníci či nálemci lesů, malé pilařské podniky a pod. Vždy musí jít o projekt který bzde realizovaný na území kde MAS Brána do Českého ráje působí!

Vyplněnou tabulku projektových záměrů pošlete e- mailem  na MAS  (masbcr@seznam.cz)  do 20.12.2015

Případné dotazy k PRV: ing. Klacková, tel.: 606 618 112, e- mail: masbcr@seznam.cz

Pro upřesnění jednotlivých aktivit podporovaných z programů ESI fondů v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) uvádíme přehled otázek a odpovědí, které poskytl řídicí orgán PRV. Tento dokumentje je průběžně aktualizován.

Odpovědi na otázky k PRV

 

 

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz