Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Integrovaný regionální operační program (IROP) je další operační program na který může naše MAS žádat na realizaci své Strategie komunitně  vedeného místního rozvoje. Opět i v tomto OP jsou jen vybrané strategické cíle na které MAS může na naplnění své strategie čerpat. Garantem tohoto programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

MAS připravuje Akční plán IROP Strategie MAS (SCLLD) -  to znamená programové rámce, které budou provázány na strategii - na její cíle a priority a zároveň na strategické cíle IROP,  na které může MAS na čerpat.

Potřebujeme v území najít vhodné projekty, které odpovídají možnostem operačního programu IROP pro období 2014 - 2020. MAS může podporovat pouze to co je v daném OP a jen ty dotační tituly, které jsou dle metodiky určeny pro MAS. Naopak nemusí všechny možnosti využít a vytvářet programové rámce a alokovat finance do nějaké oblasti o kterou nebude v území zájem.

Zde je ke stažení přehledná tabulka s dotačními tituly, na které lze čerpat z IROP. Je tam celkem  8 různých specifických cílů IROP (přičemž jeden cíl není relevantní pro naše území MAS - 3.1. - památky). Na tyto  cíle by  MAS mohla vytvořit programové rámce (stejné jako fishe u PRV), a proto potřebujeme znát o co konkrétně máte zájem a na co byste případně žádali v období 2016-2020. Podle zájmu musíme také vytvořit finanční plán na jednotlivé programové rámce.

Prosím prostudujte možná opatření a v další příložené tabulce projektových záměrů IROP  dopište projekty, o které máte zájem s uvedením cíle IROP. Nezapoměňte, že v rámci MAS lze podpořit jen projekty realizované na území MAS!

Vyplněnou tabulku projektových záměrů pošlete e- mailem  na MAS  (masbcr@seznam.cz)  do 20.12.2015

Případné dotazy k IROP: ing. Nekvasilová, tel.: 724 359 868, e- mail: masbcr@seznam.cz

Pro upřesnění jednotlivých aktivit podporovaných z programů ESI fondů v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) uvádíme přehled otázek a odpovědí, které poskytl řídicí orgán MMR.

Otázky a odpovědi k dopravě a bezpečnosti

Otázky a odpovědi k řešení rizik_hasiči

Otázky a odpovědi k sociální inkluzi

Otázky a odpovědi k sociálnímu podnikání

Otázky a odpovědi ke zdravotnickým službám

Otázky a odpovědi ke školství

Otázky a odpovědi - plány územního rozvoje

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz